דו"ח משחק מכבי פתח תקווה נגד עירוני קריית שמונה

09/01/2018 00:00

:שופט

עירוני קריית שמונה עירוני קריית שמונה מכבי פתח תקווה מכבי פתח תקווה

מכבי פתח תקווה

סה"כ"

תומאש סיבוק

ז'והאן מרסיאל

רישאר סומה

יובל אבידור

יוסי גינזבורג

אסף לוי

נאור פסר

עודד אלקיים

רומאריו פירס

לידור כהן

יניב בריק

אליבלטו

עידן עדנני

מנור סולומון

שם השחקן
1044 95 95 95 47 95 62 34 61 95 95 95 32 48 95 דקות
2 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- שערים
1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 בישולים
3 -- -- -- 1 -- -- -- 1 -- -- 1 -- -- -- כרטיס צהוב
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס אדום
9 2 -- 1 -- -- -- -- -- 1 3 1 1 -- -- בעיטות
4 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 3 -- -- -- -- בעיטות למסגרת
520 67 63 69 7 18 11 17 39 57 43 52 21 26 30 מסירות
456 65 58 57 6 16 8 13 34 49 35 47 20 24 24 מסירות מדוייקות
12 -- -- 2 1 -- 1 -- 2 2 2 1 1 -- -- מסירות מפתח
3 -- -- -- -- -- -- -- 1 -- 1 -- 1 -- -- מסירות מפתח מדויקות
17 -- -- 2 -- -- -- 1 2 1 7 -- 1 -- 3 הגבהות
5 -- -- -- -- -- -- -- 1 -- 2 -- 1 -- 1 הגבהות מדויקות
169 3 21 27 5 1 21 5 7 14 17 14 9 7 18 מאבקים
91 3 18 21 1 1 3 2 5 5 7 9 5 5 6 ניצחון במאבקים
33 3 5 2 2 1 7 1 1 4 3 1 3 -- -- מאבקי גובה
19 3 3 2 -- 1 1 1 1 3 2 -- 2 -- -- ניצחון במאבקי גובה
44 -- 3 13 1 -- 3 1 1 -- 7 2 1 -- 12 דריבלים
27 -- 2 9 1 -- 2 -- 1 -- 3 2 1 -- 6 דריבלים מוצלחים
37 -- 5 7 -- -- 2 -- 3 5 3 6 1 4 1 תיקולים
26 -- 5 7 -- -- -- -- 2 2 1 4 1 4 -- תיקולים מוצלחים
46 1 1 6 5 -- 8 3 2 4 7 5 1 1 2 איבודי כדור
53 6 10 9 -- 8 -- -- 5 3 -- 6 3 2 1 חילוצי כדור
19 -- 1 3 1 -- 5 1 1 2 -- 1 1 1 2 ביצוע עבירות
12 -- 4 2 -- -- 1 -- 1 1 -- -- -- 1 2 סחיטת עבירות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים עצמיים
1 -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- הצלות

עירוני קריית שמונה

סה"כ

קרלוס קוויאר

אפונסו טיירה

נייג'ל האסלביינק

אחמד עאבד

איתמר ניצן

מרקוס דיניז

איסמעיל ריאן

עדן שמיר

שובל גוזלן

שון וייסמן

סאן מנחם

עידן נחמיאס

דידייה ברוסו

אמיר נסאר

שם השחקן
949 95 95 81 95 95 19 62 95 26 32 76 69 14 95 דקות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- בישולים
1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 כרטיס צהוב
2 -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- 1 -- -- -- כרטיס אדום
4 -- -- -- 2 -- -- -- -- 1 1 -- -- -- -- בעיטות
1 -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- בעיטות למסגרת
326 23 51 24 24 24 17 18 28 8 6 39 13 5 46 מסירות
262 21 43 19 16 21 16 11 21 7 3 28 10 4 42 מסירות מדוייקות
10 -- 1 1 1 -- -- -- -- 1 2 4 -- -- -- מסירות מפתח
5 -- -- 1 -- -- -- -- -- 1 1 2 -- -- -- מסירות מפתח מדויקות
7 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 1 4 -- -- 1 הגבהות
1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- הגבהות מדויקות
169 12 15 24 21 3 2 11 20 8 10 18 8 6 11 מאבקים
78 10 7 11 5 3 1 3 8 4 1 13 7 1 4 ניצחון במאבקים
33 6 2 -- 5 3 -- 1 7 2 3 -- 2 2 -- מאבקי גובה
14 5 1 -- 1 3 -- -- 1 1 -- -- 2 -- -- ניצחון במאבקי גובה
24 -- 1 9 4 -- 1 -- 3 1 -- 3 -- 1 1 דריבלים
11 -- -- 6 -- -- 1 -- 2 -- -- 2 -- -- -- דריבלים מוצלחים
53 3 7 4 5 -- 1 7 4 -- 3 9 -- 2 8 תיקולים
26 2 4 1 3 -- -- 3 1 -- 1 7 -- 1 3 תיקולים מוצלחים
59 2 2 9 14 3 2 5 3 -- 6 6 1 2 4 איבודי כדור
38 5 2 3 4 2 1 1 3 -- -- 6 6 -- 5 חילוצי כדור
12 -- -- 2 3 -- 1 1 2 -- -- 2 -- -- 1 ביצוע עבירות
18 -- -- 5 1 1 1 1 4 1 -- 3 -- -- 1 סחיטת עבירות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים עצמיים
2 -- -- -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- הצלות

השוואת שחקנים

 

דקות

שערים

בישולים

כרטיס צהוב

כרטיס אדום

בעיטות

בעיטות למסגרת

מסירות

מסירות מדוייקות

מסירות מפתח

מסירות מפתח מדויקות

הגבהות

הגבהות מדויקות

מאבקים

ניצחון במאבקים

מאבקי גובה

ניצחון במאבקי גובה

דריבלים

דריבלים מוצלחים

תיקולים

תיקולים מוצלחים

איבודי כדור

חילוצי כדור

ביצוע עבירות

סחיטת עבירות

שערים עצמיים

הצלות

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

תוצאות