דו"ח משחק מכבי נתניה נגד הפועל חיפה

326

04/11/2017 18:15

:שופט רועי ריינשרייבר

הפועל חיפה הפועל חיפה מכבי נתניה מכבי נתניה

מכבי נתניה

בן צעירי (3)

ברנקו ורגוץ' (5)

ערן לוי (99)

ברק בדש (11)

אלחסן קייטה (26)

דיא סבע (10)

טים הויבך (31)

דן גלזר (6)

ויקי כחלון (2)

גולן אלקסקסי (22)

ניקולס אולסק (77)

אביב אברהם (15)

עלי מוחמד (55)

דידייה קוגבניה (88)

שם השחקן
95 95 95 48 46 95 95 29 95 95 95 65 80 15 דקות
-- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- שערים
-- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- בישולים
-- -- 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס צהוב
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס אדום
-- -- 6 1 1 3 -- -- -- -- 1 2 -- -- בעיטות
-- -- 4 1 -- 1 -- -- -- -- -- 2 -- -- בעיטות למסגרת
47 55 62 15 13 29 47 28 46 33 69 14 63 14 מסירות
43 52 42 13 9 24 44 26 42 20 64 10 60 10 מסירות מדוייקות
1 -- 6 -- -- 3 -- 1 1 1 1 1 3 1 מסירות מפתח
1 -- 1 -- -- 3 -- 1 1 -- 1 1 3 -- מסירות מפתח מדויקות
1 -- 3 -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- הגבהות
1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- הגבהות מדויקות
16 16 11 12 19 21 10 8 13 4 12 7 18 4 מאבקים
6 12 5 4 6 7 9 5 8 4 7 3 6 4 ניצחון במאבקים
5 4 4 5 11 1 9 -- 3 2 3 -- 2 -- מאבקי גובה
1 2 1 1 6 -- 8 -- 1 2 2 -- 1 -- ניצחון במאבקי גובה
1 -- 3 2 1 10 -- 1 1 -- 1 1 5 -- דריבלים
-- -- 1 -- -- 5 -- -- 1 -- -- -- 2 -- דריבלים מוצלחים
2 4 1 1 2 2 -- 2 4 -- 3 4 4 3 תיקולים
2 3 1 1 -- 1 -- 2 4 -- 2 3 1 3 תיקולים מוצלחים
3 -- 11 6 9 9 1 2 7 5 1 4 2 3 איבודי כדור
5 12 2 1 -- 1 5 3 3 6 6 3 4 1 חילוצי כדור
2 1 -- 2 -- 1 -- -- 1 -- -- 1 2 -- ביצוע עבירות
-- 1 2 -- -- 1 1 -- 3 1 1 -- 2 -- סחיטת עבירות
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- שערים עצמיים
-- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 -- -- -- -- הצלות

הפועל חיפה

ראדו גינסארי (14)

רסמוס סיוסטד (2)

ארנסטס סיטקוס (13)

רוסלן ברסקי (77)

שמואל שיימן (18)

עדן בן בסט (9)

דור מלול (4)

אלון תורג'מן (17)

ניסו קפילוטו (55)

חנן ממן (28)

לירן סרדל (24)

מקסים פלקושצ'נקו (7)

גבריאל תמאש (30)

מאמון קשוע (99)

שם השחקן
95 95 95 89 95 16 95 80 95 95 5 58 95 14 דקות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- בישולים
-- 1 -- 1 -- -- -- 1 -- -- -- -- 1 -- כרטיס צהוב
-- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס אדום
1 -- -- -- 2 1 -- 1 -- 4 1 -- -- -- בעיטות
-- -- -- -- -- -- -- 1 -- 1 -- -- -- -- בעיטות למסגרת
36 29 21 29 49 1 50 17 24 41 3 32 36 3 מסירות
26 23 19 19 41 1 43 14 22 32 3 23 26 3 מסירות מדוייקות
1 -- -- -- 1 -- 1 4 -- 4 -- 4 3 -- מסירות מפתח
1 -- -- -- -- -- -- 1 -- 4 -- 3 -- -- מסירות מפתח מדויקות
2 -- -- 3 -- -- 3 -- -- 1 -- -- -- -- הגבהות
-- -- -- 1 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- הגבהות מדויקות
24 19 1 16 14 2 11 23 13 16 2 9 15 6 מאבקים
11 14 -- 8 5 1 6 6 9 8 2 1 13 1 ניצחון במאבקים
5 5 -- 2 4 -- 3 11 6 6 -- 2 4 1 מאבקי גובה
2 4 -- 2 3 -- 2 2 3 3 -- -- 3 -- ניצחון במאבקי גובה
4 1 -- 4 4 1 4 3 1 2 -- -- 1 1 דריבלים
1 -- -- 2 -- 1 1 2 -- 1 -- -- 1 -- דריבלים מוצלחים
3 5 -- 4 2 -- 1 1 2 2 1 4 8 -- תיקולים
2 4 -- 3 1 -- 1 1 2 2 1 -- 7 -- תיקולים מוצלחים
9 3 1 9 3 -- 8 8 1 8 -- 2 6 1 איבודי כדור
5 10 4 4 5 -- 5 1 10 4 2 -- 7 -- חילוצי כדור
2 1 -- 3 1 2 -- 2 -- -- -- 1 -- -- ביצוע עבירות
1 1 -- 2 -- 1 -- 1 -- 1 -- -- 1 -- סחיטת עבירות
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- שערים עצמיים
-- -- 6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- הצלות

השוואת שחקנים

 

דקות

שערים

בישולים

כרטיס צהוב

כרטיס אדום

בעיטות

בעיטות למסגרת

מסירות

מסירות מדוייקות

מסירות מפתח

מסירות מפתח מדויקות

הגבהות

הגבהות מדויקות

מאבקים

ניצחון במאבקים

מאבקי גובה

ניצחון במאבקי גובה

דריבלים

דריבלים מוצלחים

תיקולים

תיקולים מוצלחים

איבודי כדור

חילוצי כדור

ביצוע עבירות

סחיטת עבירות

שערים עצמיים

הצלות

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

תוצאות