דו"ח משחק מכבי נתניה נגד הפועל חיפה

326

04/11/2017 18:15

:שופט רועי ריינשרייבר

הפועל חיפה הפועל חיפה מכבי נתניה מכבי נתניה

מכבי נתניה

סה"כ"

בן צעירי

ברנקו ורגוץ'

ערן לוי

ברק בדש

אלחסן קייטה

דיא סבע

טים הויבך

דן גלזר

ויקי כחלון

גולן אלקסקסי

ניקולס אולסק

אביב אברהם

עלי מוחמד

דידייה קוגבניה

שם השחקן
1043 95 95 95 48 46 95 95 29 95 95 95 65 80 15 דקות
2 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- שערים
1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- בישולים
2 -- -- 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס צהוב
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס אדום
14 -- -- 6 1 1 3 -- -- -- -- 1 2 -- -- בעיטות
8 -- -- 4 1 -- 1 -- -- -- -- -- 2 -- -- בעיטות למסגרת
535 47 55 62 15 13 29 47 28 46 33 69 14 63 14 מסירות
459 43 52 42 13 9 24 44 26 42 20 64 10 60 10 מסירות מדוייקות
19 1 -- 6 -- -- 3 -- 1 1 1 1 1 3 1 מסירות מפתח
12 1 -- 1 -- -- 3 -- 1 1 -- 1 1 3 -- מסירות מפתח מדויקות
5 1 -- 3 -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- הגבהות
1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- הגבהות מדויקות
171 16 16 11 12 19 21 10 8 13 4 12 7 18 4 מאבקים
86 6 12 5 4 6 7 9 5 8 4 7 3 6 4 ניצחון במאבקים
49 5 4 4 5 11 1 9 -- 3 2 3 -- 2 -- מאבקי גובה
25 1 2 1 1 6 -- 8 -- 1 2 2 -- 1 -- ניצחון במאבקי גובה
26 1 -- 3 2 1 10 -- 1 1 -- 1 1 5 -- דריבלים
9 -- -- 1 -- -- 5 -- -- 1 -- -- -- 2 -- דריבלים מוצלחים
32 2 4 1 1 2 2 -- 2 4 -- 3 4 4 3 תיקולים
23 2 3 1 1 -- 1 -- 2 4 -- 2 3 1 3 תיקולים מוצלחים
63 3 -- 11 6 9 9 1 2 7 5 1 4 2 3 איבודי כדור
52 5 12 2 1 -- 1 5 3 3 6 6 3 4 1 חילוצי כדור
10 2 1 -- 2 -- 1 -- -- 1 -- -- 1 2 -- ביצוע עבירות
12 -- 1 2 -- -- 1 1 -- 3 1 1 -- 2 -- סחיטת עבירות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים עצמיים
2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 -- -- -- -- הצלות

הפועל חיפה

סה"כ

ראדו גינסארי

רסמוס סיוסטד

ארנסטס סיטקוס

רוסלן ברסקי

שמואל שיימן

עדן בן בסט

דור מלול

אלון תורג'מן

ניסו קפילוטו

חנן ממן

לירן סרדל

מקסים פלקושצ'נקו

גבריאל תמאש

מאמון קשוע

שם השחקן
1022 95 95 95 89 95 16 95 80 95 95 5 58 95 14 דקות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- בישולים
4 -- 1 -- 1 -- -- -- 1 -- -- -- -- 1 -- כרטיס צהוב
1 -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס אדום
10 1 -- -- -- 2 1 -- 1 -- 4 1 -- -- -- בעיטות
2 -- -- -- -- -- -- -- 1 -- 1 -- -- -- -- בעיטות למסגרת
371 36 29 21 29 49 1 50 17 24 41 3 32 36 3 מסירות
295 26 23 19 19 41 1 43 14 22 32 3 23 26 3 מסירות מדוייקות
18 1 -- -- -- 1 -- 1 4 -- 4 -- 4 3 -- מסירות מפתח
9 1 -- -- -- -- -- -- 1 -- 4 -- 3 -- -- מסירות מפתח מדויקות
9 2 -- -- 3 -- -- 3 -- -- 1 -- -- -- -- הגבהות
2 -- -- -- 1 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- הגבהות מדויקות
171 24 19 1 16 14 2 11 23 13 16 2 9 15 6 מאבקים
85 11 14 -- 8 5 1 6 6 9 8 2 1 13 1 ניצחון במאבקים
49 5 5 -- 2 4 -- 3 11 6 6 -- 2 4 1 מאבקי גובה
24 2 4 -- 2 3 -- 2 2 3 3 -- -- 3 -- ניצחון במאבקי גובה
26 4 1 -- 4 4 1 4 3 1 2 -- -- 1 1 דריבלים
9 1 -- -- 2 -- 1 1 2 -- 1 -- -- 1 -- דריבלים מוצלחים
33 3 5 -- 4 2 -- 1 1 2 2 1 4 8 -- תיקולים
24 2 4 -- 3 1 -- 1 1 2 2 1 -- 7 -- תיקולים מוצלחים
59 9 3 1 9 3 -- 8 8 1 8 -- 2 6 1 איבודי כדור
57 5 10 4 4 5 -- 5 1 10 4 2 -- 7 -- חילוצי כדור
12 2 1 -- 3 1 2 -- 2 -- -- -- 1 -- -- ביצוע עבירות
8 1 1 -- 2 -- 1 -- 1 -- 1 -- -- 1 -- סחיטת עבירות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים עצמיים
6 -- -- 6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- הצלות

השוואת שחקנים

 

דקות

שערים

בישולים

כרטיס צהוב

כרטיס אדום

בעיטות

בעיטות למסגרת

מסירות

מסירות מדוייקות

מסירות מפתח

מסירות מפתח מדויקות

הגבהות

הגבהות מדויקות

מאבקים

ניצחון במאבקים

מאבקי גובה

ניצחון במאבקי גובה

דריבלים

דריבלים מוצלחים

תיקולים

תיקולים מוצלחים

איבודי כדור

חילוצי כדור

ביצוע עבירות

סחיטת עבירות

שערים עצמיים

הצלות

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

תוצאות