דו"ח משחק אטלנטה נגד סמפדוריה

07/10/2018 00:00

:שופט

סמפדוריה סמפדוריה אטלנטה אטלנטה

אטלנטה

סה"כ"

פיירלואיגי' ג'וליני

אנדראה מסיאלו

חוסה לואיס פאלומינו

רפאל טולוי

טימותי קסטגיה

רמו פרולר

מרטן דה רון

הנס הייטבור

מריו פאשליץ'

אלחנדרו דריו גומז

דובאן זפאטה

ג'אנלוקה מנסיני

יוסיפ איליצ'יץ'

מוסה בארו

שם השחקן
1042 95 23 95 95 95 95 95 95 57 95 66 71 37 28 דקות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- בישולים
2 -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- 1 -- כרטיס צהוב
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס אדום
17 -- -- -- 3 1 1 -- 2 -- 4 5 1 -- -- בעיטות
2 -- -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- בעיטות למסגרת
635 23 23 75 78 78 64 64 66 20 56 13 40 29 6 מסירות
547 23 22 64 66 65 59 57 59 14 44 10 34 25 5 מסירות מדוייקות
18 -- -- -- 2 4 2 2 1 3 1 1 1 1 -- מסירות מפתח
7 -- -- -- -- 2 2 -- 1 1 1 -- -- -- -- מסירות מפתח מדויקות
27 -- -- -- 3 5 1 1 5 -- 11 1 -- -- -- הגבהות
11 -- -- -- -- 3 1 -- 1 -- 6 -- -- -- -- הגבהות מדויקות
199 1 3 16 19 15 11 28 13 16 22 22 15 8 10 מאבקים
98 1 2 11 13 7 4 17 8 6 9 6 9 3 2 ניצחון במאבקים
34 -- -- 5 3 -- 1 4 3 3 2 5 5 1 2 מאבקי גובה
17 -- -- 3 2 -- 1 2 3 1 -- 2 2 1 -- ניצחון במאבקי גובה
28 -- -- -- 1 5 1 2 3 3 4 5 -- 2 2 דריבלים
10 -- -- -- 1 3 -- 1 -- 1 1 2 -- -- 1 דריבלים מוצלחים
39 1 -- 5 5 3 2 9 2 3 3 1 1 2 2 תיקולים
23 1 -- 3 3 2 -- 7 1 1 1 1 1 1 1 תיקולים מוצלחים
86 -- -- 2 6 10 6 5 7 8 17 12 3 6 4 איבודי כדור
77 3 2 15 16 6 2 15 3 2 1 2 8 2 -- חילוצי כדור
19 -- -- -- 2 -- 2 3 2 2 2 4 1 1 -- ביצוע עבירות
12 -- -- -- -- 2 2 -- 3 -- 3 1 1 -- -- סחיטת עבירות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים עצמיים
2 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- הצלות

סמפדוריה

סה"כ

אמיל אאודרו

ניקולה מורו

יואכים אנדרסון

לורנצו טונלי

ברטוש ברשינסקי

אלבין אקדאל

קרול לינטי

דניס פראט

ג'אנלוקה קפרארי

פאביו קוואליארלה

גרגורי דפרל

גסטון רמירז

אדגר בראטו

דיוויד קוונאקי

שם השחקן
1043 95 95 95 95 95 95 84 95 61 95 86 34 10 8 דקות
1 -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים
1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- בישולים
4 -- -- 1 -- 1 -- 1 1 -- -- -- -- -- -- כרטיס צהוב
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס אדום
7 -- -- 1 1 -- -- -- -- 1 2 -- 2 -- -- בעיטות
3 -- -- 1 1 -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- בעיטות למסגרת
454 35 49 47 33 61 33 34 46 24 28 31 24 4 5 מסירות
385 25 38 43 30 50 32 33 43 19 21 26 18 3 4 מסירות מדוייקות
8 -- -- 2 1 -- -- -- 1 1 1 1 1 -- -- מסירות מפתח
4 -- -- 1 -- -- -- -- 1 -- 1 1 -- -- -- מסירות מפתח מדויקות
4 -- 1 -- -- 1 -- 1 -- -- -- -- -- -- 1 הגבהות
1 -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- הגבהות מדויקות
199 1 16 11 19 16 17 23 14 18 24 25 12 2 1 מאבקים
101 1 10 7 14 12 9 12 9 3 10 8 5 1 -- ניצחון במאבקים
34 1 5 5 4 -- 3 5 -- 4 1 3 3 -- -- מאבקי גובה
17 1 3 3 3 -- 2 3 -- -- -- 1 1 -- -- ניצחון במאבקי גובה
28 -- 2 1 1 1 3 2 3 5 5 1 3 -- 1 דריבלים
16 -- 1 1 -- 1 2 1 2 2 3 1 2 -- -- דריבלים מוצלחים
39 -- 4 3 4 6 3 6 7 1 1 3 -- 1 -- תיקולים
29 -- 4 2 4 4 1 5 5 -- 1 2 -- 1 -- תיקולים מוצלחים
85 7 9 1 3 7 3 3 1 10 15 13 10 1 2 איבודי כדור
74 2 14 11 10 8 10 4 7 -- 2 3 1 2 -- חילוצי כדור
13 -- 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 -- -- ביצוע עבירות
18 1 -- -- 2 1 3 4 2 1 2 -- 2 -- -- סחיטת עבירות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים עצמיים
2 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- הצלות

השוואת שחקנים

 

דקות

שערים

בישולים

כרטיס צהוב

כרטיס אדום

בעיטות

בעיטות למסגרת

מסירות

מסירות מדוייקות

מסירות מפתח

מסירות מפתח מדויקות

הגבהות

הגבהות מדויקות

מאבקים

ניצחון במאבקים

מאבקי גובה

ניצחון במאבקי גובה

דריבלים

דריבלים מוצלחים

תיקולים

תיקולים מוצלחים

איבודי כדור

חילוצי כדור

ביצוע עבירות

סחיטת עבירות

שערים עצמיים

הצלות

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

תוצאות