דו"ח משחק הפועל חיפה נגד בני סכנין

06/10/2018 00:00

:שופט

בני סכנין בני סכנין הפועל חיפה הפועל חיפה

הפועל חיפה

סה"כ"

ארנסטס סיטקוס

שון גולדברג

ריסטו מיטרבסקי

גבריאל תמאש

דור מלול

גל אראל

גיא חדידה

ראדו גינסארי

נס זמיר

גילי ורמוט

תנאסיס פפזוגלו

אלי אלבז

מקסים פלקושצ'נקו

בן אזובל

שם השחקן
1043 95 95 95 95 95 95 57 95 47 95 64 48 37 30 דקות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- בישולים
3 -- -- -- -- 1 -- -- -- -- 1 -- -- -- 1 כרטיס צהוב
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס אדום
8 -- 1 1 -- -- 1 2 -- 1 -- -- -- -- 2 בעיטות
3 -- 1 1 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- בעיטות למסגרת
547 12 42 58 67 76 68 43 42 24 50 15 6 36 8 מסירות
447 12 32 49 52 59 62 38 34 16 38 10 5 34 6 מסירות מדוייקות
16 -- -- -- -- 5 3 1 1 1 5 -- -- -- -- מסירות מפתח
4 -- -- -- -- 2 -- 1 -- -- 1 -- -- -- -- מסירות מפתח מדויקות
19 -- 2 -- 3 6 -- 1 2 2 3 -- -- -- -- הגבהות
3 -- 1 -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- הגבהות מדויקות
169 1 15 14 18 12 25 10 14 10 13 20 4 8 5 מאבקים
86 1 7 12 11 7 13 6 6 5 5 8 -- 2 3 ניצחון במאבקים
46 1 3 7 7 3 3 3 4 1 -- 10 1 1 2 מאבקי גובה
28 1 2 5 5 2 2 1 2 1 -- 4 -- 1 2 ניצחון במאבקי גובה
28 -- 2 -- 3 3 2 2 2 3 6 2 -- 1 2 דריבלים
13 -- -- -- 2 3 1 1 -- 2 4 -- -- -- -- דריבלים מוצלחים
43 -- 6 5 4 3 10 2 2 2 3 1 -- 4 1 תיקולים
22 -- 3 5 1 2 5 1 1 1 1 1 -- -- 1 תיקולים מוצלחים
83 -- 7 5 5 13 7 5 8 5 9 9 3 4 3 איבודי כדור
76 5 6 14 11 9 13 5 2 1 2 2 1 3 2 חילוצי כדור
11 -- 2 -- -- 1 3 -- -- -- 1 4 -- -- -- ביצוע עבירות
12 -- -- 1 2 -- 3 1 1 -- 2 2 -- -- -- סחיטת עבירות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים עצמיים
4 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- הצלות

בני סכנין

סה"כ

מחמוד קנדיל

עוביידה חטאב

סארי פלאח

אלבן פנישי

עלי עותמאן

איהאב גנאים

קלאודמיר פריירה

שלומי אזולאי (חלוץ)

פיראס מוגרבי

מוחמד גאדיר

ישראל זגורי

מארון גנטוס

איהאב שאמי

גבאר עטאא

שם השחקן
1042 95 95 95 70 79 95 95 95 95 95 73 24 21 15 דקות
3 -- -- -- -- 1 -- -- 1 -- 1 -- -- -- -- שערים
3 -- -- -- -- -- -- -- -- 2 -- 1 -- -- -- בישולים
3 -- -- -- -- 1 1 -- -- -- 1 -- -- -- -- כרטיס צהוב
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס אדום
11 -- -- -- -- 1 -- 1 4 1 3 -- -- 1 -- בעיטות
7 -- -- -- -- 1 -- -- 3 -- 3 -- -- -- -- בעיטות למסגרת
352 28 27 30 14 34 34 39 34 28 31 16 8 15 14 מסירות
273 21 20 23 14 21 29 30 28 19 24 12 5 14 13 מסירות מדוייקות
25 -- 1 -- -- -- -- 1 5 7 4 3 -- 1 3 מסירות מפתח
14 -- -- -- -- -- -- 1 3 3 3 2 -- -- 2 מסירות מפתח מדויקות
12 -- 1 -- -- 1 -- 1 1 5 1 -- -- 1 1 הגבהות
4 -- 1 -- -- -- -- -- -- 1 1 -- -- -- 1 הגבהות מדויקות
169 2 15 7 9 13 21 9 21 21 27 18 -- 3 3 מאבקים
83 2 11 6 6 10 8 5 12 6 4 8 -- 2 3 ניצחון במאבקים
46 2 1 3 5 1 10 3 5 3 11 1 -- 1 -- מאבקי גובה
18 2 -- 3 3 -- 4 1 3 -- 1 -- -- 1 -- ניצחון במאבקי גובה
37 -- 1 -- 1 -- 1 -- 12 8 5 9 -- -- -- דריבלים
21 -- 1 -- 1 -- -- -- 8 5 3 3 -- -- -- דריבלים מוצלחים
32 -- 5 1 1 6 4 3 1 3 3 2 -- 1 2 תיקולים
19 -- 4 1 1 4 -- 3 -- 1 -- 2 -- 1 2 תיקולים מוצלחים
84 6 1 1 -- 5 7 6 12 13 17 11 2 1 2 איבודי כדור
73 4 11 8 4 16 5 8 1 3 2 6 2 1 2 חילוצי כדור
13 -- 1 -- 1 1 3 -- 1 1 5 -- -- -- -- ביצוע עבירות
11 -- 1 3 1 2 1 -- 2 -- -- 1 -- -- -- סחיטת עבירות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים עצמיים
3 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- הצלות

השוואת שחקנים

 

דקות

שערים

בישולים

כרטיס צהוב

כרטיס אדום

בעיטות

בעיטות למסגרת

מסירות

מסירות מדוייקות

מסירות מפתח

מסירות מפתח מדויקות

הגבהות

הגבהות מדויקות

מאבקים

ניצחון במאבקים

מאבקי גובה

ניצחון במאבקי גובה

דריבלים

דריבלים מוצלחים

תיקולים

תיקולים מוצלחים

איבודי כדור

חילוצי כדור

ביצוע עבירות

סחיטת עבירות

שערים עצמיים

הצלות

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

תוצאות