דו"ח משחק עירוני קריית שמונה נגד בית"ר ירושלים

29/09/2018 00:00

:שופט

בית"ר ירושלים בית"ר ירושלים עירוני קריית שמונה עירוני קריית שמונה

עירוני קריית שמונה

סה"כ"

דז'יוגאס בארטקוס

עידן נחמיאס

חורחה מורסיו

מרקוס דיניז

חגאי גולדנברג

עדן שמיר

סמואל בר און

איאד אבו עביד

ואלון אחמדי

שמעון אבוחצירא

לוי גארסיה

מוחמד שכר

יובל שפונגין

וובה בראון

שם השחקן
1044 95 71 95 95 95 95 87 95 95 95 57 38 23 8 דקות
2 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- שערים
2 -- -- -- -- -- 1 -- -- 1 -- -- -- -- -- בישולים
3 -- -- -- -- 1 -- 1 1 -- -- -- -- -- -- כרטיס צהוב
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס אדום
15 -- 1 -- 1 1 3 1 1 -- 2 2 3 -- -- בעיטות
5 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 1 1 2 -- -- בעיטות למסגרת
354 28 19 33 45 35 46 17 47 32 21 12 6 9 4 מסירות
248 17 11 24 36 25 37 12 33 21 14 5 5 5 3 מסירות מדוייקות
11 -- -- -- -- -- 1 2 -- 5 2 1 -- -- -- מסירות מפתח
6 -- -- -- -- -- 1 1 -- 3 1 -- -- -- -- מסירות מפתח מדויקות
8 -- -- -- -- 1 -- -- 3 4 -- -- -- -- -- הגבהות
3 -- -- -- -- -- -- -- 1 2 -- -- -- -- -- הגבהות מדויקות
164 -- 12 15 7 22 19 14 13 16 19 17 7 3 -- מאבקים
86 -- 11 12 6 11 13 6 8 5 4 7 1 2 -- ניצחון במאבקים
53 -- 5 6 3 4 8 5 3 1 10 6 1 1 -- מאבקי גובה
31 -- 5 5 2 2 6 2 3 1 2 3 -- -- -- ניצחון במאבקי גובה
28 -- 3 -- 2 4 -- -- 4 8 1 6 -- -- -- דריבלים
13 -- 3 -- 2 1 -- -- 2 3 -- 2 -- -- -- דריבלים מוצלחים
27 -- 3 3 -- 6 3 4 4 -- 3 1 -- -- -- תיקולים
20 -- 3 2 -- 5 3 1 3 -- 2 1 -- -- -- תיקולים מוצלחים
71 5 1 2 2 8 8 2 7 12 11 9 4 -- -- איבודי כדור
62 5 9 11 9 5 6 4 7 -- 1 1 -- 2 2 חילוצי כדור
15 -- -- 2 -- 1 1 2 2 -- 3 3 -- -- 1 ביצוע עבירות
13 -- -- -- 2 1 1 1 3 4 1 -- -- -- -- סחיטת עבירות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים עצמיים
4 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- הצלות

בית"ר ירושלים

סה"כ

דודו גורש

שמואל שיימן

טל כחילה

דוד קלטינס

טל בן חיים

אפונסו טיירה

אופיר קריאף

דן איינבינדר

אור אינברום

עידן ורד

יאקוב סילבסטר

עוז ראלי

ערן לוי

אנתוני וראן

שם השחקן
1044 95 95 46 95 95 95 95 55 95 95 65 49 39 30 דקות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- בישולים
3 -- 1 -- -- -- -- 1 -- 1 -- -- -- -- -- כרטיס צהוב
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס אדום
12 -- -- -- -- -- -- 3 -- 1 3 2 -- 2 1 בעיטות
4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 1 -- -- 1 בעיטות למסגרת
458 28 60 17 50 46 55 43 26 31 36 15 23 22 6 מסירות
340 21 48 14 36 38 41 35 21 21 21 11 17 12 4 מסירות מדוייקות
7 -- -- -- -- -- 1 -- 1 1 1 1 -- 2 -- מסירות מפתח
4 -- -- -- -- -- -- -- 1 1 1 1 -- -- -- מסירות מפתח מדויקות
13 -- 4 -- -- -- -- -- 1 2 5 -- 1 -- -- הגבהות
3 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 2 -- -- -- -- הגבהות מדויקות
164 1 8 5 23 14 12 17 7 23 18 16 9 4 7 מאבקים
78 1 4 5 16 8 7 10 1 8 5 4 6 1 2 ניצחון במאבקים
53 1 1 1 9 6 3 4 1 5 6 6 3 2 5 מאבקי גובה
22 1 -- 1 7 4 1 2 -- 1 1 2 -- -- 2 ניצחון במאבקי גובה
21 -- -- -- 3 3 1 1 1 3 6 2 -- 1 -- דריבלים
7 -- -- -- 1 1 -- 1 -- 1 3 -- -- -- -- דריבלים מוצלחים
33 -- 2 4 5 5 -- 5 -- 6 2 1 3 -- -- תיקולים
20 -- 1 4 3 3 -- 4 -- 1 1 -- 3 -- -- תיקולים מוצלחים
68 2 5 2 2 2 7 4 3 11 12 9 -- 4 5 איבודי כדור
57 6 6 4 11 8 9 6 1 3 -- -- 3 -- -- חילוצי כדור
14 -- 1 -- -- 1 3 -- 1 7 1 -- -- -- -- ביצוע עבירות
15 1 1 -- 3 -- 3 2 -- 1 2 2 -- -- -- סחיטת עבירות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים עצמיים
3 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- הצלות

השוואת שחקנים

 

דקות

שערים

בישולים

כרטיס צהוב

כרטיס אדום

בעיטות

בעיטות למסגרת

מסירות

מסירות מדוייקות

מסירות מפתח

מסירות מפתח מדויקות

הגבהות

הגבהות מדויקות

מאבקים

ניצחון במאבקים

מאבקי גובה

ניצחון במאבקי גובה

דריבלים

דריבלים מוצלחים

תיקולים

תיקולים מוצלחים

איבודי כדור

חילוצי כדור

ביצוע עבירות

סחיטת עבירות

שערים עצמיים

הצלות

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

תוצאות