דו"ח משחק מכבי פתח תקווה נגד הפועל חיפה

29/09/2018 00:00

:שופט

הפועל חיפה הפועל חיפה מכבי פתח תקווה מכבי פתח תקווה

מכבי פתח תקווה

סה"כ"

צחי גיגי

גל שיש

עומר דנינו

תומאש סיבוק

עודד אלקיים

מוחמד סרסור

רומאריו פירס

לידור כהן

יוסי בניון

תאי בריבו

גידי קניוק

דידייה ברוסו

חביב חביבו

מנור סולומון

שם השחקן
1055 96 96 96 96 96 43 96 96 70 47 96 53 49 25 דקות
1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- שערים
1 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- בישולים
1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- כרטיס צהוב
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס אדום
13 -- -- -- -- 1 2 -- 3 1 1 2 1 1 1 בעיטות
2 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- 1 -- -- -- בעיטות למסגרת
514 27 67 62 61 53 15 49 37 33 10 39 37 13 11 מסירות
439 22 61 55 56 43 13 43 28 28 8 30 36 6 10 מסירות מדוייקות
3 -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 מסירות מפתח
3 -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 מסירות מפתח מדויקות
18 -- 9 -- -- 3 -- -- 4 1 -- -- -- 1 -- הגבהות
9 -- 6 -- -- 2 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- הגבהות מדויקות
146 -- 11 15 9 14 6 11 18 12 6 15 10 13 6 מאבקים
76 -- 7 8 6 9 1 8 9 4 3 8 4 7 2 ניצחון במאבקים
36 -- 1 3 5 2 1 5 1 1 4 2 5 6 -- מאבקי גובה
16 -- -- -- 2 2 -- 3 -- 1 2 1 1 4 -- ניצחון במאבקי גובה
24 -- 1 -- -- 5 1 -- 7 1 1 2 1 2 3 דריבלים
13 -- -- -- -- 3 1 -- 3 1 -- 1 1 1 2 דריבלים מוצלחים
37 -- 6 4 1 3 3 4 2 4 1 7 2 -- -- תיקולים
25 -- 5 2 1 3 -- 3 2 1 1 6 1 -- -- תיקולים מוצלחים
54 3 2 4 1 4 1 3 12 5 3 6 -- 8 2 איבודי כדור
41 6 10 5 4 5 -- 5 -- 3 -- -- 3 -- -- חילוצי כדור
15 -- -- 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 -- -- ביצוע עבירות
14 -- 1 1 1 2 1 1 -- -- 1 1 1 2 2 סחיטת עבירות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים עצמיים
5 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- הצלות

הפועל חיפה

סה"כ

ארנסטס סיטקוס

שון גולדברג

ניסו קפילוטו

גבריאל תמאש

דור מלול

ריסטו מיטרבסקי

גל אראל

ראדו גינסארי

נס זמיר

גילי ורמוט

תנאסיס פפזוגלו

מקסים פלקושצ'נקו

בן אזובל

גיא חדידה

שם השחקן
1054 96 96 86 96 96 96 96 96 78 81 96 18 14 9 דקות
1 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים
1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- בישולים
1 -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- כרטיס צהוב
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס אדום
14 -- 1 3 1 -- -- 6 -- 1 -- 2 -- -- -- בעיטות
6 -- -- 1 1 -- -- 2 -- -- -- 2 -- -- -- בעיטות למסגרת
426 20 35 50 60 41 36 39 39 18 37 26 15 3 7 מסירות
357 18 24 46 48 36 31 38 34 13 31 21 8 3 6 מסירות מדוייקות
10 -- 1 -- 2 -- -- -- 1 4 2 -- -- -- -- מסירות מפתח
4 -- -- -- 1 -- -- -- -- 1 2 -- -- -- -- מסירות מפתח מדויקות
15 -- 3 -- 1 4 -- -- 2 1 3 1 -- -- -- הגבהות
6 -- -- -- 1 3 -- -- -- -- 2 -- -- -- -- הגבהות מדויקות
146 -- 11 11 12 16 8 13 16 13 11 29 4 1 1 מאבקים
70 -- 5 6 7 10 2 4 6 8 5 14 3 -- -- ניצחון במאבקים
36 -- 3 3 6 -- 2 1 3 1 -- 17 -- -- -- מאבקי גובה
20 -- 2 2 3 -- -- 1 2 -- -- 10 -- -- -- ניצחון במאבקי גובה
27 -- 2 2 1 3 1 5 5 3 5 -- -- -- -- דריבלים
12 -- -- -- -- 1 1 3 2 2 3 -- -- -- -- דריבלים מוצלחים
36 -- 2 3 4 9 1 4 3 7 -- 2 1 -- -- תיקולים
23 -- 1 3 3 8 -- -- 1 5 -- 2 -- -- -- תיקולים מוצלחים
46 1 3 1 5 3 2 3 3 5 2 13 3 -- 2 איבודי כדור
52 5 3 9 10 7 3 2 4 1 3 3 1 -- 1 חילוצי כדור
14 -- 2 -- -- -- 1 1 3 2 1 4 -- -- -- ביצוע עבירות
14 -- 1 1 1 1 -- 3 1 3 -- 2 1 -- -- סחיטת עבירות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים עצמיים
1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- הצלות

השוואת שחקנים

 

דקות

שערים

בישולים

כרטיס צהוב

כרטיס אדום

בעיטות

בעיטות למסגרת

מסירות

מסירות מדוייקות

מסירות מפתח

מסירות מפתח מדויקות

הגבהות

הגבהות מדויקות

מאבקים

ניצחון במאבקים

מאבקי גובה

ניצחון במאבקי גובה

דריבלים

דריבלים מוצלחים

תיקולים

תיקולים מוצלחים

איבודי כדור

חילוצי כדור

ביצוע עבירות

סחיטת עבירות

שערים עצמיים

הצלות

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

תוצאות