דו"ח משחק פרוזינונה נגד גנואה

30/09/2018 00:00

:שופט

גנואה גנואה פרוזינונה פרוזינונה

פרוזינונה

סה"כ"

מרקו ספורטיאלו

מרקו קפואנו

ברטוש סלמון

אדוארדו גולדאניגה

כריסטיאן מולינרו

אמיל הלפראוסון

רמאן צ'יבאח

פרנצ'סקו זמפאנו

ג'ואל קמפבל

קאמילו קיאנו

סטייפ פריקה

דניאל קיופני

דנילו סודימו

ראי ולואט

שם השחקן
1033 94 76 94 94 94 94 94 94 62 94 46 48 32 17 דקות
1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- שערים
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- בישולים
3 -- -- -- 1 -- 1 -- -- 1 -- -- -- -- -- כרטיס צהוב
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס אדום
15 -- 1 2 -- -- -- 3 -- 2 5 1 1 -- -- בעיטות
5 -- -- -- -- -- -- 1 -- 1 2 1 -- -- -- בעיטות למסגרת
462 23 51 57 57 49 31 35 46 25 47 7 16 12 6 מסירות
377 21 47 46 50 40 29 29 36 17 34 4 11 8 5 מסירות מדוייקות
7 -- -- -- -- 1 -- -- -- 2 2 1 1 -- -- מסירות מפתח
5 -- -- -- -- 1 -- -- -- 1 2 -- 1 -- -- מסירות מפתח מדויקות
14 -- -- -- -- 1 -- -- 5 3 3 -- -- 2 -- הגבהות
3 -- -- -- -- 1 -- -- 1 -- -- -- -- 1 -- הגבהות מדויקות
147 -- 14 11 13 10 10 15 8 14 17 13 14 5 3 מאבקים
65 -- 7 5 5 7 4 6 5 4 9 4 8 1 -- ניצחון במאבקים
54 -- 7 6 7 3 3 1 2 4 2 8 9 1 1 מאבקי גובה
24 -- 4 4 3 2 1 -- 2 -- -- 3 5 -- -- ניצחון במאבקי גובה
22 -- -- -- 1 2 -- 1 2 4 8 1 1 2 -- דריבלים
13 -- -- -- -- 1 -- 1 2 1 7 -- -- 1 -- דריבלים מוצלחים
25 -- 3 1 3 3 2 5 2 4 2 -- -- -- -- תיקולים
10 -- 1 -- 2 2 -- 2 1 1 1 -- -- -- -- תיקולים מוצלחים
53 1 1 2 5 6 -- 2 7 4 9 6 6 3 1 איבודי כדור
56 7 6 7 11 5 8 4 1 2 2 1 1 1 -- חילוצי כדור
21 -- -- 2 3 -- 5 2 -- 2 4 1 1 -- 1 ביצוע עבירות
20 -- -- -- -- 4 1 2 -- 3 8 1 -- 1 -- סחיטת עבירות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים עצמיים
2 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- הצלות

גנואה

סה"כ

אנדריי ראדו

דומניקו קרישיטו

ניקולאס ספולי

דוידה ביראסקי

דארקו לאזוביץ'

אוסקר היליימארק

סנדרו

רומולו

גוראן פאנדב

קשישטוף פיונטק

כריסטיאן קומה

ארווין זוקנוביץ'

פדרו פריירה

לוקה מציאלי

שם השחקן
1032 94 94 94 94 64 94 76 94 68 94 94 29 25 18 דקות
2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 -- -- -- -- שערים
2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 -- -- -- בישולים
2 -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- 1 כרטיס צהוב
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס אדום
8 -- -- -- -- -- 1 -- 1 -- 2 3 -- -- 1 בעיטות
4 -- -- -- -- -- 1 -- -- -- 2 1 -- -- -- בעיטות למסגרת
480 35 56 28 67 13 73 49 60 19 10 35 13 11 11 מסירות
392 25 41 27 57 13 63 45 50 14 8 20 10 9 10 מסירות מדוייקות
11 1 1 -- 1 -- -- 1 -- 3 -- 4 -- -- -- מסירות מפתח
8 1 1 -- 1 -- -- -- -- 1 -- 4 -- -- -- מסירות מפתח מדויקות
6 -- -- -- -- -- -- -- 3 -- 1 2 -- -- -- הגבהות
1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- הגבהות מדויקות
147 -- 7 9 20 1 16 17 9 9 20 26 5 6 2 מאבקים
82 -- 6 4 15 1 6 12 5 3 9 17 3 1 -- ניצחון במאבקים
54 -- 2 5 10 -- 6 4 -- -- 5 19 2 -- 1 מאבקי גובה
30 -- 2 2 7 -- 3 2 -- -- -- 13 1 -- -- ניצחון במאבקי גובה
20 -- -- -- 5 1 -- -- 5 2 3 2 -- 2 -- דריבלים
15 -- -- -- 4 1 -- -- 5 1 2 2 -- -- -- דריבלים מוצלחים
31 -- 3 -- 4 -- 6 7 2 2 1 1 2 2 1 תיקולים
18 -- 3 -- 3 -- 2 6 -- 1 1 -- 1 1 -- תיקולים מוצלחים
59 2 7 -- 4 1 2 6 7 6 5 15 1 3 -- איבודי כדור
46 7 9 8 6 2 3 5 4 1 -- -- -- -- 1 חילוצי כדור
20 -- -- 1 2 -- 6 3 1 1 1 1 -- 3 1 ביצוע עבירות
19 -- -- 2 1 1 1 4 2 -- 5 3 -- -- -- סחיטת עבירות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים עצמיים
4 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- הצלות

השוואת שחקנים

 

דקות

שערים

בישולים

כרטיס צהוב

כרטיס אדום

בעיטות

בעיטות למסגרת

מסירות

מסירות מדוייקות

מסירות מפתח

מסירות מפתח מדויקות

הגבהות

הגבהות מדויקות

מאבקים

ניצחון במאבקים

מאבקי גובה

ניצחון במאבקי גובה

דריבלים

דריבלים מוצלחים

תיקולים

תיקולים מוצלחים

איבודי כדור

חילוצי כדור

ביצוע עבירות

סחיטת עבירות

שערים עצמיים

הצלות

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

תוצאות