דו"ח משחק מילאן נגד אטלנטה

23/09/2018 00:00

:שופט

אטלנטה אטלנטה מילאן מילאן

מילאן

סה"כ"

ג'יאנלואיג'י דונארומה

ריקרדו רודריגז

אלסיו רומניולי

מתאו מוסאצ'יו

דוידה קלאבריה

לוקאס ביגליה

ג'אקומו בונבנטורה

פרנק קסי

הקאן צ'להאנולו

סוסו

גונזאלו היגוואין

איניאציו אבאטה

טימו בקאיוקו

סאמו קסטייחו

שם השחקן
1075 98 98 98 98 67 98 75 98 85 98 98 30 22 12 דקות
2 -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- 1 -- -- -- שערים
2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 -- -- -- -- בישולים
2 -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- 1 -- -- -- כרטיס צהוב
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס אדום
17 -- 3 -- -- -- 1 5 1 3 1 3 -- -- -- בעיטות
5 -- -- -- -- -- 1 2 -- -- 1 1 -- -- -- בעיטות למסגרת
593 55 56 46 53 60 56 44 59 52 64 27 12 7 2 מסירות
521 51 47 41 43 48 54 40 54 45 56 24 11 7 -- מסירות מדוייקות
14 -- 2 -- -- 3 -- -- 1 -- 5 2 -- 1 -- מסירות מפתח
9 -- 1 -- -- -- -- -- 1 -- 4 2 -- 1 -- מסירות מפתח מדויקות
16 -- 1 -- -- 4 1 -- -- 1 7 1 1 -- -- הגבהות
6 -- -- -- -- -- 1 -- -- 1 3 1 -- -- -- הגבהות מדויקות
158 -- 14 7 13 11 28 11 13 12 16 24 3 4 2 מאבקים
72 -- 8 4 5 6 13 4 5 5 9 9 1 2 1 ניצחון במאבקים
34 -- 2 4 2 1 6 4 4 2 3 6 -- -- -- מאבקי גובה
9 -- -- 3 1 -- 3 1 1 -- -- -- -- -- -- ניצחון במאבקי גובה
27 -- 3 -- 1 1 2 2 1 1 9 4 -- 2 1 דריבלים
19 -- 2 -- -- 1 2 1 -- -- 8 3 -- 1 1 דריבלים מוצלחים
40 -- 6 -- 5 4 12 4 2 2 2 1 1 -- 1 תיקולים
21 -- 5 -- 2 3 5 1 1 2 1 -- 1 -- -- תיקולים מוצלחים
53 2 5 -- 5 3 1 2 10 7 6 10 -- 1 1 איבודי כדור
50 5 3 8 10 5 11 1 2 2 2 1 -- -- -- חילוצי כדור
7 -- -- -- -- 1 3 1 -- -- -- 2 -- -- -- ביצוע עבירות
5 -- -- -- 1 -- 1 1 -- -- -- 2 -- -- -- סחיטת עבירות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים עצמיים
4 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- הצלות

אטלנטה

סה"כ

פיירלואיגי' ג'וליני

אנדראה מסיאלו

חוסה לואיס פאלומינו

רפאל טולוי

רובין גוסנס

רמו פרולר

מרטן דה רון

טימותי קסטגיה

מריו פאשליץ'

אלחנדרו דריו גומז

מוסה בארו

אמיליאנו ריגוני

דובאן זפאטה

יוסיפ איליצ'יץ'

שם השחקן
1075 98 98 98 98 76 98 98 98 46 98 46 51 51 21 דקות
2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- 1 -- -- שערים
1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- בישולים
1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- כרטיס צהוב
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס אדום
15 -- -- -- -- 1 -- 2 -- 1 3 1 2 5 -- בעיטות
6 -- -- -- -- -- -- 2 -- -- 1 -- 1 2 -- בעיטות למסגרת
484 24 59 42 47 31 53 59 59 23 28 10 23 9 17 מסירות
405 21 53 35 42 22 47 52 51 18 21 4 15 9 15 מסירות מדוייקות
10 -- -- -- 1 2 1 -- 2 1 1 -- -- 1 1 מסירות מפתח
6 -- -- -- 1 -- -- -- 1 1 1 -- -- 1 1 מסירות מפתח מדויקות
12 -- -- -- -- 3 -- 1 2 -- 1 -- 4 -- 1 הגבהות
3 -- -- -- -- 1 -- -- 2 -- -- -- -- -- -- הגבהות מדויקות
158 1 8 18 13 10 11 17 14 12 13 11 14 12 4 מאבקים
86 1 7 12 7 4 3 11 9 5 4 3 9 9 2 ניצחון במאבקים
34 -- 5 6 2 1 2 3 2 6 1 4 1 1 -- מאבקי גובה
25 -- 5 6 1 1 1 3 2 2 -- 2 1 1 -- ניצחון במאבקי גובה
35 -- -- -- 1 1 2 -- 4 3 7 3 8 4 2 דריבלים
19 -- -- -- 1 1 -- -- 2 2 3 -- 6 3 1 דריבלים מוצלחים
34 -- 2 3 2 7 3 10 4 -- -- -- 2 1 -- תיקולים
15 -- 1 2 1 1 -- 6 2 -- -- -- 1 1 -- תיקולים מוצלחים
53 2 1 -- 2 4 4 4 5 4 7 7 9 3 1 איבודי כדור
47 3 9 10 8 2 5 6 2 -- 1 -- -- 1 -- חילוצי כדור
5 -- 1 1 -- -- 1 1 -- -- 1 -- -- -- -- ביצוע עבירות
6 1 -- -- -- 2 -- -- 1 1 1 -- -- -- -- סחיטת עבירות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים עצמיים
3 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- הצלות

השוואת שחקנים

 

דקות

שערים

בישולים

כרטיס צהוב

כרטיס אדום

בעיטות

בעיטות למסגרת

מסירות

מסירות מדוייקות

מסירות מפתח

מסירות מפתח מדויקות

הגבהות

הגבהות מדויקות

מאבקים

ניצחון במאבקים

מאבקי גובה

ניצחון במאבקי גובה

דריבלים

דריבלים מוצלחים

תיקולים

תיקולים מוצלחים

איבודי כדור

חילוצי כדור

ביצוע עבירות

סחיטת עבירות

שערים עצמיים

הצלות

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

תוצאות