דו"ח משחק גנואה נגד בולוניה

16/09/2018 00:00

:שופט

בולוניה בולוניה גנואה גנואה

גנואה

סה"כ"

פדריקו מרקטי

קוראי גונטר

ניקולאס ספולי

דוידה ביראסקי

דומניקו קרישיטו

דניאל בסה

רומולו

אוסקר היליימארק

לוקה מציאלי

קשישטוף פיונטק

גוראן פאנדב

דארקו לאזוביץ'

כריסטיאן קומה

פדרו פריירה

שם השחקן
1087 99 99 99 99 99 99 99 58 79 99 62 40 37 19 דקות
1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- שערים
1 -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- בישולים
2 1 -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס צהוב
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס אדום
10 -- 1 -- 1 -- 1 -- 1 1 4 -- 1 -- -- בעיטות
4 -- -- -- 1 -- -- -- 1 -- 2 -- -- -- -- בעיטות למסגרת
411 25 42 22 40 38 42 63 35 37 16 17 17 10 7 מסירות
345 22 37 20 36 30 41 48 32 29 11 12 15 6 6 מסירות מדוייקות
10 -- -- -- -- 1 -- 1 1 2 1 3 -- 1 -- מסירות מפתח
6 -- -- -- -- 1 -- -- -- 1 1 3 -- -- -- מסירות מפתח מדויקות
9 -- -- -- -- 1 -- 2 1 2 -- -- 1 2 -- הגבהות
2 -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- 1 -- -- הגבהות מדויקות
157 -- 10 8 20 10 17 9 7 18 22 11 7 11 7 מאבקים
88 -- 6 5 14 4 11 5 3 11 8 5 6 7 3 ניצחון במאבקים
56 -- 8 4 9 -- 5 1 2 8 11 1 -- 6 1 מאבקי גובה
25 -- 4 2 5 -- 3 -- -- 5 4 -- -- 2 -- ניצחון במאבקי גובה
29 -- -- -- 4 2 -- 3 2 2 2 5 3 2 4 דריבלים
20 -- -- -- 3 1 -- 2 2 1 1 3 3 2 2 דריבלים מוצלחים
27 -- 1 2 4 4 6 2 1 2 1 1 2 1 -- תיקולים
18 -- 1 2 4 1 4 2 -- 1 -- 1 1 1 -- תיקולים מוצלחים
55 1 5 1 -- 6 2 9 4 7 9 6 -- 4 1 איבודי כדור
42 2 5 3 8 5 4 4 2 6 -- 1 1 1 -- חילוצי כדור
14 -- -- -- 2 2 4 1 2 3 -- -- -- -- -- ביצוע עבירות
18 -- 2 -- 3 -- 1 1 1 2 2 3 -- 1 2 סחיטת עבירות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים עצמיים
2 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- הצלות

בולוניה

סה"כ

לוקאש סקורופסקי

סבסטיאן דה מאיו

דנילו

ג'יאנקרלו גונזאלס

מיצ'ל דייקס

אריק פולגאר

פדריקו מטיאלו

בלרים דז'מאילי

אנדראה פולי

מתיאה דסטרו

אורג' אוקונקו

מתיאס סוואנברג

ריקרדו אורסוליני

פדריקו סנטאנדר

שם השחקן
1084 99 99 99 70 99 97 99 99 68 79 99 30 28 19 דקות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- בישולים
5 1 -- -- 1 1 -- -- 1 -- 1 -- -- -- -- כרטיס צהוב
1 -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס אדום
11 -- 1 -- -- 1 2 1 1 1 1 -- 1 2 -- בעיטות
2 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- 1 -- בעיטות למסגרת
387 23 56 48 39 38 57 39 32 11 13 13 9 9 -- מסירות
320 22 48 43 33 29 47 33 22 9 9 12 6 7 -- מסירות מדוייקות
8 -- 1 -- -- 1 1 -- 3 -- 1 1 -- -- -- מסירות מפתח
3 -- 1 -- -- -- -- -- 1 -- -- 1 -- -- -- מסירות מפתח מדויקות
14 -- -- -- 1 5 1 3 1 2 -- -- -- 1 -- הגבהות
2 -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- 1 -- הגבהות מדויקות
157 -- 7 8 9 16 20 10 21 8 17 21 8 9 3 מאבקים
69 -- 5 7 6 5 8 4 6 6 5 8 4 4 1 ניצחון במאבקים
56 -- 5 6 5 3 4 1 5 1 9 11 1 3 2 מאבקי גובה
31 -- 4 6 3 2 1 -- 2 1 3 6 1 2 -- ניצחון במאבקי גובה
22 -- -- -- -- 2 1 5 3 2 -- 5 1 3 -- דריבלים
9 -- -- -- -- -- -- 3 1 2 -- 1 -- 2 -- דריבלים מוצלחים
34 -- 1 -- 1 7 8 -- 9 3 -- -- 2 2 1 תיקולים
14 -- -- -- 1 2 3 -- 3 2 -- -- 2 -- 1 תיקולים מוצלחים
53 1 -- 1 2 6 5 6 11 2 6 8 2 2 1 איבודי כדור
50 7 4 11 6 2 8 2 4 1 1 -- 3 1 -- חילוצי כדור
21 -- 2 -- 1 5 3 -- 2 -- 3 3 2 -- -- ביצוע עבירות
14 -- -- -- -- -- -- 2 4 4 2 1 -- 1 -- סחיטת עבירות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים עצמיים
3 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- הצלות

השוואת שחקנים

 

דקות

שערים

בישולים

כרטיס צהוב

כרטיס אדום

בעיטות

בעיטות למסגרת

מסירות

מסירות מדוייקות

מסירות מפתח

מסירות מפתח מדויקות

הגבהות

הגבהות מדויקות

מאבקים

ניצחון במאבקים

מאבקי גובה

ניצחון במאבקי גובה

דריבלים

דריבלים מוצלחים

תיקולים

תיקולים מוצלחים

איבודי כדור

חילוצי כדור

ביצוע עבירות

סחיטת עבירות

שערים עצמיים

הצלות

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

תוצאות