דו"ח משחק קליארי נגד מילאן

16/09/2018 00:00

:שופט

מילאן מילאן קליארי קליארי

קליארי

סה"כ"

אלסיו קראגנו

סימונה פאדוין

רגנאר קלבאן

פיליפו רומניה

דאריו סרנה

פיליפ בראדריץ'

ניקולו בארלה

לוקס קסטרו

ז'ואאו פדרו

דייגו פאריאס

לאונרדו פאבולטי

ארתור יוניצה

מרקו סאו

דניאל דסנה

שם השחקן
1042 95 95 95 95 95 95 95 84 64 52 95 42 30 10 דקות
1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- שערים
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- בישולים
1 -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס צהוב
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס אדום
7 -- -- -- -- -- 1 1 -- 1 2 1 -- -- 1 בעיטות
2 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- 1 -- -- -- בעיטות למסגרת
395 30 32 41 40 40 52 51 32 26 5 29 11 4 2 מסירות
319 27 27 38 30 31 48 36 28 15 4 23 9 2 1 מסירות מדוייקות
6 -- -- -- -- 2 2 1 -- 1 -- -- -- -- -- מסירות מפתח
4 -- -- -- -- 2 2 -- -- -- -- -- -- -- -- מסירות מפתח מדויקות
6 -- 2 -- -- 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- הגבהות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- הגבהות מדויקות
150 3 7 -- 5 11 7 23 17 11 16 31 10 8 1 מאבקים
66 2 1 -- 3 5 2 15 7 3 5 14 6 2 1 ניצחון במאבקים
38 1 1 -- 1 5 2 2 2 3 -- 18 3 -- -- מאבקי גובה
19 1 -- -- 1 2 -- 1 1 1 -- 9 3 -- -- ניצחון במאבקי גובה
19 -- 1 -- -- 1 -- 3 3 2 5 -- 1 3 -- דריבלים
7 -- -- -- -- 1 -- 2 -- -- 3 -- 1 -- -- דריבלים מוצלחים
29 1 4 -- -- -- 4 4 9 2 2 1 1 1 -- תיקולים
14 -- 1 -- -- -- 1 3 4 1 2 -- 1 1 -- תיקולים מוצלחים
59 1 3 1 4 6 3 4 3 8 11 10 2 3 -- איבודי כדור
52 9 1 4 8 4 7 8 4 1 -- 3 3 -- -- חילוצי כדור
15 -- 2 -- -- 2 -- -- 2 3 3 2 -- 1 -- ביצוע עבירות
9 -- -- -- -- 2 -- 5 -- -- 1 1 -- -- -- סחיטת עבירות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים עצמיים
4 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- הצלות

מילאן

סה"כ

ג'יאנלואיג'י דונארומה

ריקרדו רודריגז

אלסיו רומניולי

מתאו מוסאצ'יו

דוידה קלאבריה

לוקאס ביגליה

ג'אקומו בונבנטורה

פרנק קסי

הקאן צ'להאנולו

סוסו

גונזאלו היגוואין

טימו בקאיוקו

סאמו קסטייחו

דייגו לקסאלט

שם השחקן
1043 95 84 95 95 95 95 66 95 73 95 95 29 21 10 דקות
1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- שערים
1 -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- בישולים
1 -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- כרטיס צהוב
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס אדום
21 -- 2 -- -- -- -- 5 1 1 6 5 -- 1 -- בעיטות
5 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 2 2 -- -- -- בעיטות למסגרת
704 34 77 81 67 87 89 39 68 42 70 18 9 13 10 מסירות
620 33 64 74 65 80 83 32 58 31 58 14 8 11 9 מסירות מדוייקות
15 -- 2 -- -- 1 1 2 4 -- 4 -- 1 -- -- מסירות מפתח
6 -- 1 -- -- 1 1 1 2 -- -- -- -- -- -- מסירות מפתח מדויקות
27 -- 5 -- -- 6 -- 2 1 2 9 -- -- 1 1 הגבהות
8 -- -- -- -- 3 -- 1 -- 1 2 -- -- -- 1 הגבהות מדויקות
150 -- 15 12 20 14 13 9 24 6 14 11 3 7 2 מאבקים
84 -- 11 7 12 8 8 5 13 3 7 4 1 4 1 ניצחון במאבקים
38 -- 3 9 7 1 4 4 4 1 2 2 -- -- 1 מאבקי גובה
19 -- 2 5 1 1 2 3 2 1 1 1 -- -- -- ניצחון במאבקי גובה
23 -- 4 -- -- 1 -- 3 4 -- 5 4 1 -- 1 דריבלים
15 -- 3 -- -- -- -- 2 3 -- 5 1 -- -- 1 דריבלים מוצלחים
25 -- 2 -- 6 3 4 1 4 1 1 -- 1 2 -- תיקולים
18 -- 2 -- 5 2 3 -- 3 1 -- -- 1 1 -- תיקולים מוצלחים
55 1 3 5 2 7 2 5 9 5 5 9 1 1 -- איבודי כדור
54 6 10 4 13 9 4 -- 3 -- 2 -- -- 3 -- חילוצי כדור
11 -- -- 1 -- 1 -- 1 5 1 -- 1 -- 1 -- ביצוע עבירות
13 -- 2 -- 2 -- 1 1 2 1 2 -- -- 1 1 סחיטת עבירות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים עצמיים
1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- הצלות

השוואת שחקנים

 

דקות

שערים

בישולים

כרטיס צהוב

כרטיס אדום

בעיטות

בעיטות למסגרת

מסירות

מסירות מדוייקות

מסירות מפתח

מסירות מפתח מדויקות

הגבהות

הגבהות מדויקות

מאבקים

ניצחון במאבקים

מאבקי גובה

ניצחון במאבקי גובה

דריבלים

דריבלים מוצלחים

תיקולים

תיקולים מוצלחים

איבודי כדור

חילוצי כדור

ביצוע עבירות

סחיטת עבירות

שערים עצמיים

הצלות

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

תוצאות