דו"ח משחק הפועל תל אביב נגד הפועל חיפה

01/09/2018 00:00

:שופט

הפועל חיפה הפועל חיפה הפועל תל אביב הפועל תל אביב

הפועל תל אביב

סה"כ"

רובי לבקוביץ'

מרווין פירסמן

רוג'ר ברנרדו

רז שלמה

עידן כהן

שי אליאס

ניר לקס

רז כהן

אחמד עאבד

רועי זיקרי

עומר דמארי

אמיר עגייב

עבדי פרחאת

עמירן שקלים

שם השחקן
1055 96 96 96 96 96 81 96 59 96 93 96 37 15 2 דקות
1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- שערים
1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- בישולים
1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- כרטיס צהוב
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס אדום
9 -- -- -- 1 -- 1 -- -- 3 -- 2 2 -- -- בעיטות
4 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- 2 1 -- -- בעיטות למסגרת
333 29 37 47 28 44 26 30 32 26 10 16 8 -- -- מסירות
271 25 32 43 25 36 20 26 23 14 7 14 6 -- -- מסירות מדוייקות
7 -- -- -- -- 1 1 1 -- -- 3 -- 1 -- -- מסירות מפתח
7 -- -- -- -- 1 1 1 -- -- 3 -- 1 -- -- מסירות מפתח מדויקות
10 -- 1 -- -- 3 -- -- 2 2 2 -- -- -- -- הגבהות
3 -- -- -- -- 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- הגבהות מדויקות
169 1 6 13 12 18 15 14 12 33 12 28 3 2 -- מאבקים
87 1 4 10 10 13 10 7 7 11 2 10 -- 2 -- ניצחון במאבקים
53 -- 1 4 7 2 1 4 1 14 3 16 -- -- -- מאבקי גובה
25 -- 1 3 5 2 1 2 -- 5 -- 6 -- -- -- ניצחון במאבקי גובה
24 -- -- 2 -- 3 1 -- 5 5 4 3 1 -- -- דריבלים
11 -- -- 1 -- 2 -- -- 4 1 1 2 -- -- -- דריבלים מוצלחים
27 -- 3 4 1 3 4 5 1 2 1 2 1 -- -- תיקולים
18 -- 2 3 1 3 3 2 1 2 1 -- -- -- -- תיקולים מוצלחים
51 2 2 1 1 5 1 3 8 12 4 10 2 -- -- איבודי כדור
45 6 7 9 6 6 5 1 -- 2 3 -- -- -- -- חילוצי כדור
10 -- 1 -- 1 1 1 -- 1 2 -- 2 -- 1 -- ביצוע עבירות
12 -- -- 1 -- 1 1 -- 1 1 2 3 1 1 -- סחיטת עבירות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים עצמיים
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- הצלות

הפועל חיפה

סה"כ

ארנסטס סיטקוס

ניסו קפילוטו

גבריאל תמאש

ריסטו מיטרבסקי

שון גולדברג

רסמוס סיוסטד

דור מלול

מקסים פלקושצ'נקו

ראדו גינסארי

אלי אלבז

נס זמיר

גל אראל

תנאסיס פפזוגלו

גילי ורמוט

שם השחקן
1053 96 96 96 96 96 96 96 84 64 96 64 31 31 11 דקות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- בישולים
3 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- 1 -- 1 -- -- כרטיס צהוב
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס אדום
4 -- -- 1 1 -- 1 -- -- -- -- -- -- 1 -- בעיטות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- בעיטות למסגרת
470 23 63 65 58 44 40 54 47 16 13 9 21 8 9 מסירות
384 21 56 51 51 35 37 39 32 14 10 5 19 7 7 מסירות מדוייקות
4 -- -- -- -- -- 2 -- -- -- -- 1 1 -- -- מסירות מפתח
2 -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- 1 -- -- מסירות מפתח מדויקות
14 -- -- 1 -- 1 -- 5 2 3 -- -- 1 -- 1 הגבהות
3 -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- 1 -- 1 הגבהות מדויקות
169 -- 13 16 7 31 20 4 15 19 14 14 4 11 1 מאבקים
82 -- 12 8 3 20 8 1 6 7 5 6 2 3 1 ניצחון במאבקים
53 -- 7 10 2 8 8 -- 2 4 3 2 -- 7 -- מאבקי גובה
28 -- 6 6 -- 7 3 -- 1 1 -- 1 -- 3 -- ניצחון במאבקי גובה
17 -- -- -- -- 3 2 -- -- 2 2 5 1 1 1 דריבלים
9 -- -- -- -- -- 2 -- -- 1 1 3 1 -- 1 דריבלים מוצלחים
29 -- 3 2 3 8 5 1 2 4 -- 1 -- -- -- תיקולים
18 -- 3 1 2 7 2 1 -- 2 -- -- -- -- -- תיקולים מוצלחים
54 1 4 5 2 4 -- 9 5 2 5 10 1 5 1 איבודי כדור
44 5 10 6 3 5 6 1 3 2 1 -- 1 1 -- חילוצי כדור
13 -- -- 4 1 1 3 -- -- 1 -- 1 1 1 -- ביצוע עבירות
10 -- 1 1 -- -- -- 1 2 -- 2 2 1 -- -- סחיטת עבירות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים עצמיים
3 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- הצלות

השוואת שחקנים

 

דקות

שערים

בישולים

כרטיס צהוב

כרטיס אדום

בעיטות

בעיטות למסגרת

מסירות

מסירות מדוייקות

מסירות מפתח

מסירות מפתח מדויקות

הגבהות

הגבהות מדויקות

מאבקים

ניצחון במאבקים

מאבקי גובה

ניצחון במאבקי גובה

דריבלים

דריבלים מוצלחים

תיקולים

תיקולים מוצלחים

איבודי כדור

חילוצי כדור

ביצוע עבירות

סחיטת עבירות

שערים עצמיים

הצלות

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

תוצאות