דו"ח משחק בית"ר ירושלים נגד הפועל חדרה

03/09/2018 00:00

:שופט

הפועל חדרה הפועל חדרה בית"ר ירושלים בית"ר ירושלים

בית"ר ירושלים

סה"כ"

איתמר ניצן

אור זהבי

טל כחילה

טל בן חיים

אריק סאבו

אפונסו טיירה

אופיר קריאף

אור אינברום

עידן ורד

יאקוב סילבסטר

ערן לוי

אנתוני וראן

מתן פלג

לירוי צעירי

שם השחקן
1042 95 69 95 95 95 95 74 63 95 95 95 31 25 20 דקות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- בישולים
3 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 1 כרטיס צהוב
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס אדום
15 -- -- -- -- 2 -- 1 1 3 3 5 -- -- -- בעיטות
2 -- -- -- -- 1 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- בעיטות למסגרת
513 23 24 53 70 54 78 44 16 46 17 43 12 16 17 מסירות
427 21 18 48 64 41 66 37 14 33 16 29 9 15 16 מסירות מדוייקות
7 -- -- -- -- 3 -- 1 -- 1 1 1 -- -- -- מסירות מפתח
5 -- -- -- -- 2 -- 1 -- -- 1 1 -- -- -- מסירות מפתח מדויקות
13 -- -- -- -- 5 -- 1 -- 2 -- 2 -- 3 -- הגבהות
5 -- -- -- -- 1 -- 1 -- -- -- 1 -- 2 -- הגבהות מדויקות
156 1 17 8 7 10 14 8 19 23 22 11 9 3 4 מאבקים
79 -- 12 7 5 7 10 2 9 8 6 6 3 1 3 ניצחון במאבקים
41 -- 6 6 5 2 1 1 -- 3 9 4 3 1 -- מאבקי גובה
22 -- 6 5 3 1 1 -- -- -- 1 2 2 1 -- ניצחון במאבקי גובה
28 -- 1 -- 1 2 1 1 5 9 3 2 1 1 1 דריבלים
20 -- -- -- 1 2 1 1 4 6 2 2 1 -- -- דריבלים מוצלחים
32 1 2 -- -- 2 6 6 6 3 2 1 1 -- 2 תיקולים
14 -- 1 -- -- 2 4 1 2 1 1 -- -- -- 2 תיקולים מוצלחים
68 2 4 2 3 6 5 1 5 16 9 10 3 1 1 איבודי כדור
52 10 7 7 9 5 6 2 1 1 1 1 -- 1 1 חילוצי כדור
13 -- 1 -- 1 1 -- 1 -- -- 2 3 -- 1 3 ביצוע עבירות
12 -- -- -- 1 2 -- -- 2 -- 4 1 -- 2 -- סחיטת עבירות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים עצמיים
4 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- הצלות

הפועל חדרה

סה"כ

אוסטין אג'ידה

יהב גורפינקל

ויסאם רבאח

מתאוס

דיא לבאבידי

קווין טאפוקו

מוחמד אבו פני

עלי חטיב

סלים עמאש

פרדי פלומן

לוסיו מריניאו

חסן אבו זייד

עמית כהן

אסי גומה

שם השחקן
1043 95 95 95 95 95 95 75 95 60 95 82 34 19 13 דקות
1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- שערים
1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- בישולים
3 1 -- -- -- 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס צהוב
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס אדום
13 -- -- -- -- -- 1 2 4 2 1 3 -- -- -- בעיטות
5 -- -- -- -- -- -- 1 -- 1 1 2 -- -- -- בעיטות למסגרת
360 34 42 23 36 37 44 31 21 18 27 22 19 3 3 מסירות
266 18 32 17 26 26 35 27 13 13 22 18 15 2 2 מסירות מדוייקות
13 1 1 -- -- -- 1 1 2 1 3 2 -- -- 1 מסירות מפתח
6 -- -- -- -- -- -- 1 -- 1 2 2 -- -- -- מסירות מפתח מדויקות
9 -- 1 -- -- 3 -- -- 1 -- 3 1 -- -- -- הגבהות
1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- הגבהות מדויקות
156 2 19 7 11 17 22 14 6 7 22 16 5 4 4 מאבקים
77 2 12 5 10 7 15 5 1 2 7 5 3 1 2 ניצחון במאבקים
41 1 4 4 5 -- 5 3 2 2 1 11 1 1 1 מאבקי גובה
19 1 2 3 5 -- 4 1 -- -- -- 3 -- -- -- ניצחון במאבקי גובה
21 1 3 -- -- -- 4 4 -- -- 7 -- 1 -- 1 דריבלים
18 1 2 -- -- -- 4 3 -- -- 6 -- 1 -- 1 דריבלים מוצלחים
37 -- 5 -- 2 10 7 4 1 2 2 2 -- 1 1 תיקולים
17 -- 3 -- 2 4 3 1 -- 1 1 1 -- -- 1 תיקולים מוצלחים
59 7 5 -- 1 5 3 2 8 6 8 9 3 1 1 איבודי כדור
61 5 11 7 12 5 13 1 1 2 3 -- 1 -- -- חילוצי כדור
12 -- -- 2 1 2 2 1 -- -- -- 2 -- 2 -- ביצוע עבירות
11 1 -- -- 1 -- 3 1 -- 1 1 1 1 1 -- סחיטת עבירות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים עצמיים
2 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- הצלות

השוואת שחקנים

 

דקות

שערים

בישולים

כרטיס צהוב

כרטיס אדום

בעיטות

בעיטות למסגרת

מסירות

מסירות מדוייקות

מסירות מפתח

מסירות מפתח מדויקות

הגבהות

הגבהות מדויקות

מאבקים

ניצחון במאבקים

מאבקי גובה

ניצחון במאבקי גובה

דריבלים

דריבלים מוצלחים

תיקולים

תיקולים מוצלחים

איבודי כדור

חילוצי כדור

ביצוע עבירות

סחיטת עבירות

שערים עצמיים

הצלות

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

תוצאות