דו"ח משחק מכבי נתניה נגד הפועל חיפה

12/05/2018 00:00

:שופט

הפועל חיפה הפועל חיפה מכבי נתניה מכבי נתניה

מכבי נתניה

סה"כ"

ערן לוי

דני עמוס

חגאי גולדנברג

דיא סבע

רמזי ספורי

טים הויבך

דן גלזר

ניקולס אולסק

דודי תירם

אביב אברהם

ג'ייק רוזנסקי

דידייה קוגבניה

עיסאם עיסא

יונס מלדה

שם השחקן
1042 93 95 95 95 34 95 95 1 95 80 14 95 95 60 דקות
2 1 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים
2 -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- 1 -- -- בישולים
3 1 -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 1 -- -- כרטיס צהוב
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס אדום
17 5 -- -- 7 -- -- -- -- -- 3 1 1 -- -- בעיטות
8 3 -- -- 4 -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- בעיטות למסגרת
524 71 33 46 37 7 86 57 2 59 35 5 33 38 15 מסירות
428 41 32 34 31 6 76 46 2 55 33 5 29 28 10 מסירות מדוייקות
24 12 -- 1 4 1 -- 2 -- -- -- -- 2 1 1 מסירות מפתח
7 2 -- -- 2 1 -- -- -- -- -- -- 2 -- -- מסירות מפתח מדויקות
18 2 -- 2 2 4 -- -- -- -- -- -- 2 5 1 הגבהות
3 -- -- -- 1 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- הגבהות מדויקות
145 7 1 7 9 8 21 14 -- 17 16 5 14 13 13 מאבקים
76 3 1 3 7 3 13 6 -- 10 9 3 8 5 5 ניצחון במאבקים
31 1 1 1 -- 2 6 4 -- 6 2 1 1 5 1 מאבקי גובה
18 1 1 1 -- 1 5 2 -- 5 1 -- -- 1 -- ניצחון במאבקי גובה
30 3 -- -- 5 3 1 1 -- -- 5 3 5 1 3 דריבלים
20 1 -- -- 5 1 -- 1 -- -- 4 2 3 1 2 דריבלים מוצלחים
19 1 -- 1 -- 1 3 3 -- 1 3 -- 2 2 2 תיקולים
10 -- -- 1 -- 1 2 1 -- 1 1 -- 2 -- 1 תיקולים מוצלחים
51 10 -- 6 3 2 1 3 -- 2 2 1 7 8 6 איבודי כדור
46 1 11 2 1 -- 7 7 1 7 1 -- 5 3 -- חילוצי כדור
11 1 -- 3 -- -- 1 -- -- 1 2 -- -- 2 1 ביצוע עבירות
8 1 -- -- 2 -- 1 -- -- 1 -- 2 -- -- 1 סחיטת עבירות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים עצמיים
5 -- 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- הצלות

הפועל חיפה

סה"כ

גבריאל תמאש

ראדו גינסארי

רוסלן ברסקי

שמואל שיימן

עדן בן בסט

חיים מגרלשוילי

אלון תורג'מן

גו'סיף איבנצ'יץ'

ניסו קפילוטו

גל אראל

רן קדוש

ריסטו מיטרבסקי

מקסים פלקושצ'נקו

מאמון קשוע

שם השחקן
1042 95 37 95 95 13 95 29 81 95 65 95 95 95 57 דקות
1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- שערים
1 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- בישולים
2 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- כרטיס צהוב
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס אדום
13 -- 1 -- 1 -- 1 -- 1 1 1 -- 1 2 4 בעיטות
6 -- -- -- 1 -- 1 -- -- 1 1 -- -- -- 2 בעיטות למסגרת
330 18 11 36 34 1 38 3 39 26 20 24 32 40 8 מסירות
234 12 8 26 23 -- 27 3 24 15 15 20 25 29 7 מסירות מדוייקות
21 -- 4 5 3 -- -- 1 3 -- 2 -- -- 3 -- מסירות מפתח
9 -- 1 3 -- -- -- 1 1 -- 2 -- -- 1 -- מסירות מפתח מדויקות
7 -- -- -- 2 -- 2 -- 2 -- 1 -- -- -- -- הגבהות
2 -- -- -- -- -- 1 -- -- -- 1 -- -- -- -- הגבהות מדויקות
145 8 7 17 9 1 9 6 21 11 11 -- 12 11 22 מאבקים
69 4 3 11 3 -- 4 1 13 7 7 -- 4 4 8 ניצחון במאבקים
31 1 -- 2 -- 1 1 -- 11 5 2 -- 1 -- 7 מאבקי גובה
13 1 -- 1 -- -- -- -- 6 3 1 -- -- -- 1 ניצחון במאבקי גובה
16 -- 1 1 -- -- 2 1 3 -- 3 -- 1 3 1 דריבלים
9 -- -- 1 -- -- 1 1 2 -- 2 -- -- 2 -- דריבלים מוצלחים
33 7 3 5 1 -- 2 1 3 2 -- -- 6 2 1 תיקולים
13 3 1 2 1 -- 1 -- 2 1 -- -- 1 -- 1 תיקולים מוצלחים
53 1 4 1 4 1 3 5 10 2 5 3 1 7 6 איבודי כדור
46 4 2 6 3 -- 6 -- 1 5 1 9 7 1 1 חילוצי כדור
9 1 -- 1 1 -- -- 1 -- -- -- -- 2 1 2 ביצוע עבירות
10 -- -- 4 -- 1 -- -- 1 1 1 -- -- 2 -- סחיטת עבירות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים עצמיים
6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6 -- -- -- הצלות

השוואת שחקנים

 

דקות

שערים

בישולים

כרטיס צהוב

כרטיס אדום

בעיטות

בעיטות למסגרת

מסירות

מסירות מדוייקות

מסירות מפתח

מסירות מפתח מדויקות

הגבהות

הגבהות מדויקות

מאבקים

ניצחון במאבקים

מאבקי גובה

ניצחון במאבקי גובה

דריבלים

דריבלים מוצלחים

תיקולים

תיקולים מוצלחים

איבודי כדור

חילוצי כדור

ביצוע עבירות

סחיטת עבירות

שערים עצמיים

הצלות

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

תוצאות