דו"ח משחק הפועל עכו נגד בני סכנין

12/05/2018 00:00

:שופט

בני סכנין בני סכנין הפועל עכו הפועל עכו

הפועל עכו

סה"כ"

דודו ביטון

מוחמדו סיסוקו

לוטם זינו

בן אזובל

רום אילוז

עבדי פרחאת

מתן בלטקסה

אוהד רבינוביץ'

פיטר אוניקאצ'י

עליקו באלה

גבי קניקובסקי

ברונו איבה

עמיד מחאג'נה

בוזידר וואסב

שם השחקן
1032 83 94 94 94 94 94 16 77 11 94 94 94 86 7 דקות
1 -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- שערים
1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- בישולים
1 -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס צהוב
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס אדום
12 2 -- -- 1 -- -- -- 2 -- 4 3 -- -- -- בעיטות
3 -- -- -- -- -- -- -- 1 -- 1 1 -- -- -- בעיטות למסגרת
485 12 46 62 26 34 39 11 50 2 51 56 60 35 1 מסירות
421 10 41 52 22 29 34 9 46 2 38 47 58 32 1 מסירות מדוייקות
7 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 2 3 -- 1 -- מסירות מפתח
3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 1 -- 1 -- מסירות מפתח מדויקות
13 -- -- -- 1 -- 2 -- 2 -- 5 2 -- 1 -- הגבהות
2 -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 1 -- -- -- הגבהות מדויקות
145 16 12 12 28 1 13 3 15 -- 13 12 10 8 2 מאבקים
69 6 6 8 9 1 7 2 7 -- 7 5 6 5 -- ניצחון במאבקים
35 7 5 2 13 1 2 2 -- -- 1 1 -- -- 1 מאבקי גובה
17 3 3 2 3 1 2 1 -- -- 1 1 -- -- -- ניצחון במאבקי גובה
25 -- -- 1 4 -- 3 1 5 -- 7 2 2 -- -- דריבלים
17 -- -- 1 2 -- 3 1 3 -- 3 2 2 -- -- דריבלים מוצלחים
28 -- 3 3 2 -- 3 -- 4 -- -- 5 4 3 1 תיקולים
13 -- 2 2 1 -- 2 -- -- -- -- 2 1 3 -- תיקולים מוצלחים
66 8 1 3 16 2 3 2 4 1 10 11 2 3 -- איבודי כדור
53 -- 11 10 1 5 4 -- 3 -- -- 5 9 4 1 חילוצי כדור
12 -- 2 1 2 -- 2 1 -- -- -- 1 3 -- -- ביצוע עבירות
10 1 -- -- 1 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- -- סחיטת עבירות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים עצמיים
5 -- -- -- -- 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- הצלות

בני סכנין

סה"כ

שלומי אזולאי (חלוץ)

יובל אבידור

אנטוניו מרשיץ'

פיראס מוגרבי

עלאא אבו סאלח

מחמוד קנדיל

מוחמד זבידאת

ג'ורדן פושה

גבאר עטאא

איהאב שאמי

תאמבי סגס

מוחמד באדרנה

איהאב גנאים

עמראן אלקרינאוי

שם השחקן
1031 90 64 94 94 94 94 94 87 94 94 94 6 3 29 דקות
2 -- -- -- -- -- -- -- 2 -- -- -- -- -- -- שערים
2 -- -- -- 1 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- בישולים
1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 כרטיס צהוב
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס אדום
19 1 2 3 5 -- -- -- 2 3 1 -- 1 -- 1 בעיטות
7 1 2 -- -- -- -- -- 2 -- 1 -- -- -- 1 בעיטות למסגרת
502 48 16 81 56 34 23 57 26 62 53 35 1 -- 10 מסירות
428 44 12 69 42 33 21 47 19 58 46 30 1 -- 6 מסירות מדוייקות
28 4 3 2 12 -- -- 1 2 2 -- -- -- -- 2 מסירות מפתח
12 3 -- 1 5 -- -- 1 1 1 -- -- -- -- -- מסירות מפתח מדויקות
12 1 -- -- 7 -- -- 1 -- -- 2 -- -- -- 1 הגבהות
2 1 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- הגבהות מדויקות
145 13 9 17 12 10 -- 16 13 16 15 14 3 1 6 מאבקים
76 7 3 10 6 9 -- 12 7 6 7 7 -- 1 1 ניצחון במאבקים
35 1 1 5 -- 4 -- -- 6 4 5 6 2 1 -- מאבקי גובה
18 1 -- 4 -- 4 -- -- 1 3 1 3 -- 1 -- ניצחון במאבקי גובה
23 7 1 3 6 1 -- 1 1 -- 2 -- -- -- 1 דריבלים
15 4 -- 3 4 1 -- 1 1 -- 1 -- -- -- -- דריבלים מוצלחים
29 -- 1 4 -- -- -- 8 1 6 4 3 1 -- 1 תיקולים
12 -- -- 2 -- -- -- 7 -- -- 1 1 -- -- 1 תיקולים מוצלחים
59 6 7 3 13 -- 1 6 7 4 3 1 2 -- 6 איבודי כדור
61 1 2 7 5 14 4 7 2 4 2 10 -- 1 2 חילוצי כדור
10 -- -- 2 -- 1 -- 1 1 2 -- -- 2 -- 1 ביצוע עבירות
11 2 2 -- -- -- -- 3 2 -- 2 -- -- -- -- סחיטת עבירות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים עצמיים
2 -- -- -- -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- הצלות

השוואת שחקנים

 

דקות

שערים

בישולים

כרטיס צהוב

כרטיס אדום

בעיטות

בעיטות למסגרת

מסירות

מסירות מדוייקות

מסירות מפתח

מסירות מפתח מדויקות

הגבהות

הגבהות מדויקות

מאבקים

ניצחון במאבקים

מאבקי גובה

ניצחון במאבקי גובה

דריבלים

דריבלים מוצלחים

תיקולים

תיקולים מוצלחים

איבודי כדור

חילוצי כדור

ביצוע עבירות

סחיטת עבירות

שערים עצמיים

הצלות

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

תוצאות