דו"ח משחק בני יהודה תל אביב נגד בית"ר ירושלים

12/05/2018 00:00

:שופט

בית"ר ירושלים בית"ר ירושלים בני יהודה תל אביב בני יהודה תל אביב

בני יהודה תל אביב

סה"כ"

רועי גורדנה

מאוויס צ'יבוטה

אמיליוס זובאס

נריוס ואלסקיס

איציק עזוז

סתיו פיניש

עאיד חבשי

אלי בלילתי

יובל אשכנזי

מאור קנדיל

שי קונסטנטיני

יונתן כהן

ירדן שועה

איסמאילה סורו

שם השחקן
1056 78 96 96 24 96 46 96 96 50 96 96 18 72 96 דקות
3 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- שערים
2 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- בישולים
1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 כרטיס צהוב
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס אדום
14 7 1 -- -- -- 1 -- 1 1 -- 2 1 -- -- בעיטות
5 1 1 -- -- -- -- -- -- 1 -- 1 1 -- -- בעיטות למסגרת
448 37 18 23 8 30 32 48 46 23 65 37 9 23 49 מסירות
346 30 12 18 4 27 26 40 32 19 47 29 5 18 39 מסירות מדוייקות
9 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 2 2 1 3 -- מסירות מפתח
8 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 2 1 3 -- מסירות מפתח מדויקות
19 -- -- -- -- -- -- -- 6 -- 10 2 -- 1 -- הגבהות
4 -- -- -- -- -- -- -- 3 -- -- -- -- 1 -- הגבהות מדויקות
188 19 18 -- 4 12 7 11 14 17 20 27 3 13 23 מאבקים
88 6 8 -- 2 3 3 8 9 6 16 11 1 4 11 ניצחון במאבקים
36 9 2 -- 2 2 2 5 3 2 2 -- 1 3 3 מאבקי גובה
15 1 1 -- 2 -- 1 4 2 -- 1 -- -- -- 3 ניצחון במאבקי גובה
43 1 6 -- 1 -- -- -- 5 5 9 11 -- 5 -- דריבלים
21 -- 4 -- -- -- -- -- 2 1 8 5 -- 1 -- דריבלים מוצלחים
37 2 2 -- -- 3 2 1 2 4 5 4 1 3 8 תיקולים
17 -- -- -- -- 1 1 1 2 2 3 2 1 2 2 תיקולים מוצלחים
57 6 4 1 2 1 1 2 7 3 9 7 2 6 6 איבודי כדור
53 3 3 1 -- 4 1 7 7 2 4 7 2 2 10 חילוצי כדור
16 2 2 -- -- 3 1 1 -- 2 -- 1 -- -- 4 ביצוע עבירות
13 2 3 -- -- 2 1 1 1 1 -- 1 -- -- 1 סחיטת עבירות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים עצמיים
7 -- -- 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- הצלות

בית"ר ירושלים

סה"כ

יאקוב סילבסטר

דייוויד בויסן

אנטואן קונט

טל כחילה

עידן ורד

עופר ורטה

חן עזרא

מיקי סירושטיין

שון גולדברג

מרסל הייסטר

דוד קלטינס

סתיו שושן

יעקב בריהון

חן דילמוני

שם השחקן
1054 96 89 66 96 96 29 23 96 96 96 96 96 72 7 דקות
3 1 -- -- 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים
1 -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- בישולים
4 -- -- 1 -- -- -- -- 1 1 -- -- -- 1 -- כרטיס צהוב
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס אדום
17 3 -- 1 1 3 -- -- 1 2 2 -- -- 3 1 בעיטות
10 3 -- -- 1 3 -- -- 1 -- -- -- -- 2 -- בעיטות למסגרת
405 28 35 39 30 44 11 10 45 30 45 37 30 19 2 מסירות
311 19 28 32 28 36 5 10 38 22 35 23 19 16 -- מסירות מדוייקות
13 4 1 -- -- 4 1 2 -- -- -- -- -- -- 1 מסירות מפתח
6 -- 1 -- -- 2 1 2 -- -- -- -- -- -- -- מסירות מפתח מדויקות
4 -- -- -- -- -- 1 -- -- -- 2 1 -- -- -- הגבהות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- הגבהות מדויקות
188 26 7 12 6 14 3 3 11 25 23 29 2 24 3 מאבקים
100 13 3 7 5 5 2 -- 7 11 16 22 1 7 1 ניצחון במאבקים
36 8 -- 1 1 3 -- -- 3 4 3 10 -- 3 -- מאבקי גובה
21 3 -- -- -- -- -- -- 2 3 3 9 -- 1 -- ניצחון במאבקי גובה
35 3 2 4 -- 6 1 -- -- 4 4 5 -- 5 1 דריבלים
20 3 1 2 -- 3 -- -- -- 1 4 3 -- 2 1 דריבלים מוצלחים
45 2 2 2 3 -- 1 1 2 8 10 6 2 5 1 תיקולים
24 1 1 2 3 -- 1 -- 2 4 5 3 1 1 -- תיקולים מוצלחים
62 12 2 5 1 6 2 2 6 4 3 7 5 7 -- איבודי כדור
54 1 3 3 7 1 5 -- 10 4 6 8 4 2 -- חילוצי כדור
14 2 -- 1 -- -- -- -- 2 2 -- 2 1 4 -- ביצוע עבירות
16 4 -- 1 1 3 -- -- -- 2 1 4 -- -- -- סחיטת עבירות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים עצמיים
2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 -- -- הצלות

השוואת שחקנים

 

דקות

שערים

בישולים

כרטיס צהוב

כרטיס אדום

בעיטות

בעיטות למסגרת

מסירות

מסירות מדוייקות

מסירות מפתח

מסירות מפתח מדויקות

הגבהות

הגבהות מדויקות

מאבקים

ניצחון במאבקים

מאבקי גובה

ניצחון במאבקי גובה

דריבלים

דריבלים מוצלחים

תיקולים

תיקולים מוצלחים

איבודי כדור

חילוצי כדור

ביצוע עבירות

סחיטת עבירות

שערים עצמיים

הצלות

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

תוצאות