דו"ח משחק בית"ר ירושלים נגד בני יהודה תל אביב

08/04/2018 00:00

:שופט

בני יהודה תל אביב בני יהודה תל אביב בית"ר ירושלים בית"ר ירושלים

בית"ר ירושלים

סה"כ"

יאקוב סילבסטר

בוריס קליימן

אריק סאבו

עידן ורד

קלאודמיר פריירה

עופר ורטה

חן עזרא

איתי שכטר

שון גולדברג

אנתוני וראן

יעקב בריהון

חן דילמוני

מיקי סירושטיין

טל כחילה

שם השחקן
1044 95 95 95 72 95 59 36 22 95 81 14 95 95 95 דקות
1 -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים
1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- בישולים
1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- כרטיס צהוב
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס אדום
9 2 -- 2 3 -- 1 1 -- -- -- -- -- -- -- בעיטות
5 2 -- -- 2 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- בעיטות למסגרת
431 30 27 47 32 60 13 19 10 41 17 7 52 44 32 מסירות
348 22 21 37 25 51 10 16 8 33 11 7 43 35 29 מסירות מדוייקות
13 6 -- -- 2 2 -- 1 -- -- 1 -- 1 -- -- מסירות מפתח
8 3 -- -- 2 2 -- -- -- -- -- -- 1 -- -- מסירות מפתח מדויקות
10 -- -- 3 1 1 1 1 -- -- -- -- 2 1 -- הגבהות
4 -- -- 1 1 1 -- -- -- -- -- -- 1 -- -- הגבהות מדויקות
156 20 1 9 10 24 8 6 10 13 21 5 13 7 9 מאבקים
80 6 1 4 5 13 3 3 5 8 11 3 9 3 6 ניצחון במאבקים
43 7 1 1 -- 7 3 -- 5 5 7 1 2 2 2 מאבקי גובה
23 1 1 1 -- 4 1 -- 2 4 5 -- 2 -- 2 ניצחון במאבקי גובה
20 2 -- 3 6 1 -- 1 1 2 1 1 1 1 -- דריבלים
13 2 -- 1 3 1 -- 1 1 2 -- -- 1 1 -- דריבלים מוצלחים
36 1 -- 2 1 9 4 -- -- 3 2 1 7 2 4 תיקולים
16 -- -- -- -- 3 2 -- -- 1 1 1 5 1 2 תיקולים מוצלחים
59 9 4 8 6 1 2 3 3 2 7 2 6 3 3 איבודי כדור
45 -- 4 7 -- 10 1 1 -- 3 1 -- 4 5 9 חילוצי כדור
10 1 -- 2 1 1 -- -- -- 2 -- -- 3 -- -- ביצוע עבירות
18 -- 2 4 1 2 2 -- 3 1 2 1 -- -- -- סחיטת עבירות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים עצמיים
4 -- 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- הצלות

בני יהודה תל אביב

סה"כ

רועי גורדנה

אמיליוס זובאס

דן מורי

נריוס ואלסקיס

בן תורג'מן

סתיו פיניש

עאיד חבשי

אלמוג בוזגלו

יובל אשכנזי

מאור קנדיל

שי קונסטנטיני

יונתן כהן

ירדן שועה

מתן חוזז

שם השחקן
1043 72 95 95 78 95 95 95 3 95 95 95 91 16 23 דקות
1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- בישולים
6 -- -- 1 -- 1 1 1 -- -- 1 -- 1 -- -- כרטיס צהוב
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס אדום
13 2 -- -- 1 -- 1 -- -- 3 -- 3 2 -- 1 בעיטות
5 1 -- -- -- -- -- -- -- 1 -- 1 1 -- 1 בעיטות למסגרת
491 29 36 48 18 52 48 48 -- 56 55 38 43 5 15 מסירות
402 24 31 38 11 43 41 43 -- 47 47 30 33 2 12 מסירות מדוייקות
10 -- -- -- 2 -- 1 -- -- -- 2 2 2 1 -- מסירות מפתח
2 -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- מסירות מפתח מדויקות
13 -- -- -- 1 3 -- -- -- -- 5 2 2 -- -- הגבהות
2 -- -- -- 1 -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- הגבהות מדויקות
156 16 1 17 14 20 7 12 1 22 11 15 8 7 5 מאבקים
76 8 -- 13 6 11 2 5 -- 10 4 7 4 3 3 ניצחון במאבקים
43 4 -- 7 8 1 1 8 1 5 2 1 2 -- 3 מאבקי גובה
20 3 -- 6 5 -- -- 3 -- 1 -- -- 1 -- 1 ניצחון במאבקי גובה
34 6 -- -- 2 7 -- -- -- 4 2 7 1 4 1 דריבלים
20 3 -- -- 1 4 -- -- -- 3 1 4 1 2 1 דריבלים מוצלחים
23 -- 1 3 -- 4 1 1 -- 4 4 3 1 1 -- תיקולים
10 -- -- 2 -- 3 -- 1 -- 1 2 1 -- -- -- תיקולים מוצלחים
52 5 1 4 8 6 1 1 -- 7 6 4 4 2 3 איבודי כדור
59 2 5 11 -- 9 6 10 -- 9 4 2 1 -- -- חילוצי כדור
19 2 -- 2 1 5 1 2 -- 2 3 -- -- 1 -- ביצוע עבירות
10 4 -- -- 1 -- -- -- -- -- 3 2 -- -- -- סחיטת עבירות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים עצמיים
4 -- 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- הצלות

השוואת שחקנים

 

דקות

שערים

בישולים

כרטיס צהוב

כרטיס אדום

בעיטות

בעיטות למסגרת

מסירות

מסירות מדוייקות

מסירות מפתח

מסירות מפתח מדויקות

הגבהות

הגבהות מדויקות

מאבקים

ניצחון במאבקים

מאבקי גובה

ניצחון במאבקי גובה

דריבלים

דריבלים מוצלחים

תיקולים

תיקולים מוצלחים

איבודי כדור

חילוצי כדור

ביצוע עבירות

סחיטת עבירות

שערים עצמיים

הצלות

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

תוצאות