דו"ח משחק הפועל רעננה נגד בית"ר ירושלים

10/03/2018 00:00

:שופט

בית"ר ירושלים בית"ר ירושלים הפועל רעננה הפועל רעננה

הפועל רעננה

עמנואל אמבולה (23)

עמנואל מאיוקה (30)

נמניה ניקוליץ' (25)

שמעון אבוחצירא (7)

מוחמד כליבאת (15)

בן בנימין (19)

תומר סוויסה (69)

עדי נמני (5)

בן והבה (32)

רועי זיקרי (17)

כארם ארשיד (14)

אור דסה (18)

מוחמד עלי קמארה (13)

אסף צור (22)

שם השחקן
97 15 97 97 67 67 30 97 97 97 30 81 97 97 דקות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- בישולים
-- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס צהוב
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס אדום
-- 1 -- 2 3 -- -- 2 -- 3 2 1 1 -- בעיטות
-- 1 -- 1 1 -- -- 2 -- 2 1 -- -- -- בעיטות למסגרת
53 1 67 20 19 43 23 60 45 36 10 31 54 21 מסירות
43 -- 51 13 16 39 21 45 32 24 8 29 45 21 מסירות מדוייקות
-- -- -- -- 2 -- -- -- -- -- -- 1 -- -- מסירות מפתח
-- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- 1 -- -- מסירות מפתח מדויקות
5 -- 1 -- 1 -- 1 5 -- 3 3 -- -- -- הגבהות
1 -- -- -- -- -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- הגבהות מדויקות
17 3 7 20 10 10 5 14 20 32 4 9 21 2 מאבקים
10 2 5 7 2 3 3 12 15 14 -- 5 18 2 ניצחון במאבקים
5 1 2 7 2 1 -- 4 4 2 1 -- 8 -- מאבקי גובה
3 -- -- 3 -- -- -- 3 4 1 -- -- 6 -- ניצחון במאבקי גובה
2 -- 1 2 1 -- 2 -- -- 13 1 4 1 -- דריבלים
1 -- 1 -- -- -- 1 -- -- 9 -- 3 1 -- דריבלים מוצלחים
3 -- 2 -- 2 4 1 4 8 4 -- 2 4 1 תיקולים
3 -- 2 -- 1 1 -- 4 6 2 -- 1 4 1 תיקולים מוצלחים
5 1 9 8 6 4 2 10 4 9 2 5 3 -- איבודי כדור
7 -- 5 -- 2 3 1 5 17 3 -- -- 14 2 חילוצי כדור
2 -- -- 1 1 2 1 -- 2 1 2 -- 1 -- ביצוע עבירות
-- 1 1 1 1 1 -- 1 1 2 -- -- 1 -- סחיטת עבירות
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1 ---- שערים עצמיים
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 הצלות

בית"ר ירושלים

יאקוב סילבסטר (7)

אנטואן קונט (2)

טל כחילה (6)

בוריס קליימן (1)

אריק סאבו (52)

עידן ורד (8)

קלאודמיר פריירה (14)

אופיר קריאף (24)

חן עזרא (18)

איתי שכטר (9)

מיקי סירושטיין (20)

שון גולדברג (13)

אנתוני וראן (25)

דוד קלטינס (3)

שם השחקן
58 97 97 97 97 11 97 85 66 38 97 97 97 30 דקות
1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- בישולים
1 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס צהוב
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס אדום
1 -- -- -- 4 -- 1 -- 1 -- -- -- -- -- בעיטות
1 -- -- -- 1 -- 1 -- 1 -- -- -- -- -- בעיטות למסגרת
20 42 32 21 37 6 59 49 22 12 49 53 23 8 מסירות
17 32 24 17 25 4 48 41 18 9 40 44 19 6 מסירות מדוייקות
2 -- -- -- 1 2 3 2 -- -- -- -- 2 -- מסירות מפתח
2 -- -- -- 1 1 1 -- -- -- -- -- 2 -- מסירות מפתח מדויקות
-- -- -- -- 1 -- 1 2 1 -- -- 2 -- -- הגבהות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- הגבהות מדויקות
19 18 9 -- 21 3 24 12 14 13 11 12 14 4 מאבקים
6 8 7 -- 11 -- 15 4 5 2 5 7 6 -- ניצחון במאבקים
4 2 2 -- 4 -- 6 1 -- 4 4 2 8 -- מאבקי גובה
2 -- 1 -- 1 -- 4 1 -- -- 2 2 4 -- ניצחון במאבקי גובה
3 -- -- -- 4 2 2 4 3 4 -- 2 1 2 דריבלים
1 -- -- -- 3 -- 2 -- 1 2 -- 1 -- -- דריבלים מוצלחים
1 8 4 -- 4 -- 11 1 2 -- 1 4 2 1 תיקולים
-- 4 3 -- 3 -- 8 1 2 -- 1 1 -- -- תיקולים מוצלחים
10 9 3 2 11 3 4 4 6 8 3 3 5 3 איבודי כדור
2 3 9 4 4 -- 14 3 6 -- 4 9 2 1 חילוצי כדור
2 1 -- -- 1 1 -- 1 -- 2 1 1 -- -- ביצוע עבירות
4 -- 1 -- 2 -- 1 -- 1 1 -- 1 1 -- סחיטת עבירות
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- שערים עצמיים
-- -- -- 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- הצלות

השוואת שחקנים

 

דקות

שערים

בישולים

כרטיס צהוב

כרטיס אדום

בעיטות

בעיטות למסגרת

מסירות

מסירות מדוייקות

מסירות מפתח

מסירות מפתח מדויקות

הגבהות

הגבהות מדויקות

מאבקים

ניצחון במאבקים

מאבקי גובה

ניצחון במאבקי גובה

דריבלים

דריבלים מוצלחים

תיקולים

תיקולים מוצלחים

איבודי כדור

חילוצי כדור

ביצוע עבירות

סחיטת עבירות

שערים עצמיים

הצלות

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

תוצאות