דו"ח משחק הפועל רעננה נגד בית"ר ירושלים

10/03/2018 00:00

:שופט

בית"ר ירושלים בית"ר ירושלים הפועל רעננה הפועל רעננה

הפועל רעננה

סה"כ"

עמנואל אמבולה

עמנואל מאיוקה

נמניה ניקוליץ'

שמעון אבוחצירא

מוחמד כליבאת

בן בנימין

תומר סוויסה

עדי נמני

בן והבה

רועי זיקרי

כארם ארשיד

אור דסה

מוחמד עלי קמארה

אסף צור

שם השחקן
1066 97 15 97 97 67 67 30 97 97 97 30 81 97 97 דקות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- בישולים
1 -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס צהוב
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס אדום
15 -- 1 -- 2 3 -- -- 2 -- 3 2 1 1 -- בעיטות
8 -- 1 -- 1 1 -- -- 2 -- 2 1 -- -- -- בעיטות למסגרת
483 53 1 67 20 19 43 23 60 45 36 10 31 54 21 מסירות
387 43 -- 51 13 16 39 21 45 32 24 8 29 45 21 מסירות מדוייקות
3 -- -- -- -- 2 -- -- -- -- -- -- 1 -- -- מסירות מפתח
2 -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- 1 -- -- מסירות מפתח מדויקות
19 5 -- 1 -- 1 -- 1 5 -- 3 3 -- -- -- הגבהות
5 1 -- -- -- -- -- 1 1 -- 1 1 -- -- -- הגבהות מדויקות
174 17 3 7 20 10 10 5 14 20 32 4 9 21 2 מאבקים
98 10 2 5 7 2 3 3 12 15 14 -- 5 18 2 ניצחון במאבקים
37 5 1 2 7 2 1 -- 4 4 2 1 -- 8 -- מאבקי גובה
20 3 -- -- 3 -- -- -- 3 4 1 -- -- 6 -- ניצחון במאבקי גובה
27 2 -- 1 2 1 -- 2 -- -- 13 1 4 1 -- דריבלים
16 1 -- 1 -- -- -- 1 -- -- 9 -- 3 1 -- דריבלים מוצלחים
35 3 -- 2 -- 2 4 1 4 8 4 -- 2 4 1 תיקולים
25 3 -- 2 -- 1 1 -- 4 6 2 -- 1 4 1 תיקולים מוצלחים
68 5 1 9 8 6 4 2 10 4 9 2 5 3 -- איבודי כדור
59 7 -- 5 -- 2 3 1 5 17 3 -- -- 14 2 חילוצי כדור
13 2 -- -- 1 1 2 1 -- 2 1 2 -- 1 -- ביצוע עבירות
10 -- 1 1 1 1 1 -- 1 1 2 -- -- 1 -- סחיטת עבירות
1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- שערים עצמיים
2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 הצלות

בית"ר ירושלים

סה"כ

יאקוב סילבסטר

אנטואן קונט

טל כחילה

בוריס קליימן

אריק סאבו

עידן ורד

קלאודמיר פריירה

אופיר קריאף

חן עזרא

איתי שכטר

מיקי סירושטיין

שון גולדברג

אנתוני וראן

דוד קלטינס

שם השחקן
1064 58 97 97 97 97 11 97 85 66 38 97 97 97 30 דקות
1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים
1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- בישולים
2 1 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס צהוב
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס אדום
7 1 -- -- -- 4 -- 1 -- 1 -- -- -- -- -- בעיטות
4 1 -- -- -- 1 -- 1 -- 1 -- -- -- -- -- בעיטות למסגרת
433 20 42 32 21 37 6 59 49 22 12 49 53 23 8 מסירות
344 17 32 24 17 25 4 48 41 18 9 40 44 19 6 מסירות מדוייקות
12 2 -- -- -- 1 2 3 2 -- -- -- -- 2 -- מסירות מפתח
7 2 -- -- -- 1 1 1 -- -- -- -- -- 2 -- מסירות מפתח מדויקות
7 -- -- -- -- 1 -- 1 2 1 -- -- 2 -- -- הגבהות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- הגבהות מדויקות
174 19 18 9 -- 21 3 24 12 14 13 11 12 14 4 מאבקים
76 6 8 7 -- 11 -- 15 4 5 2 5 7 6 -- ניצחון במאבקים
37 4 2 2 -- 4 -- 6 1 -- 4 4 2 8 -- מאבקי גובה
17 2 -- 1 -- 1 -- 4 1 -- -- 2 2 4 -- ניצחון במאבקי גובה
27 3 -- -- -- 4 2 2 4 3 4 -- 2 1 2 דריבלים
10 1 -- -- -- 3 -- 2 -- 1 2 -- 1 -- -- דריבלים מוצלחים
39 1 8 4 -- 4 -- 11 1 2 -- 1 4 2 1 תיקולים
23 -- 4 3 -- 3 -- 8 1 2 -- 1 1 -- -- תיקולים מוצלחים
74 10 9 3 2 11 3 4 4 6 8 3 3 5 3 איבודי כדור
61 2 3 9 4 4 -- 14 3 6 -- 4 9 2 1 חילוצי כדור
10 2 1 -- -- 1 1 -- 1 -- 2 1 1 -- -- ביצוע עבירות
12 4 -- 1 -- 2 -- 1 -- 1 1 -- 1 1 -- סחיטת עבירות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים עצמיים
8 -- -- -- 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- הצלות

השוואת שחקנים

 

דקות

שערים

בישולים

כרטיס צהוב

כרטיס אדום

בעיטות

בעיטות למסגרת

מסירות

מסירות מדוייקות

מסירות מפתח

מסירות מפתח מדויקות

הגבהות

הגבהות מדויקות

מאבקים

ניצחון במאבקים

מאבקי גובה

ניצחון במאבקי גובה

דריבלים

דריבלים מוצלחים

תיקולים

תיקולים מוצלחים

איבודי כדור

חילוצי כדור

ביצוע עבירות

סחיטת עבירות

שערים עצמיים

הצלות

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

תוצאות