דו"ח משחק הפועל אשקלון נגד בית"ר ירושלים

10/02/2018 00:00

:שופט

בית"ר ירושלים בית"ר ירושלים הפועל אשקלון הפועל אשקלון

הפועל אשקלון

סה"כ"

מילאן סמיליאניץ'

ישראל זגורי

דלה איינגובה

מירקו אורמוש

משה לוגסי

רודי חדד

דויד מנגה

ברניסלב יובאנוביץ'

עוז ראלי

אדריאן רוצ'ט

דובב גבאי

סער בנבנישתי

אבי מלכה

שון מלכה

שם השחקן
1053 96 10 96 96 96 85 96 96 43 17 78 96 96 52 דקות
1 -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- שערים
1 -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- בישולים
2 -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 1 -- כרטיס צהוב
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס אדום
10 -- 1 -- -- 1 3 3 1 -- -- 1 -- -- -- בעיטות
5 -- -- -- -- -- 2 1 1 -- -- 1 -- -- -- בעיטות למסגרת
429 40 2 32 57 43 47 35 39 23 8 26 42 23 12 מסירות
338 36 2 27 38 34 36 22 36 21 6 24 32 15 9 מסירות מדוייקות
18 -- -- -- 1 6 2 4 -- -- 1 1 1 -- 2 מסירות מפתח
7 -- -- -- 1 3 1 1 -- -- -- -- -- -- 1 מסירות מפתח מדויקות
11 -- -- -- -- 1 1 4 -- -- 1 2 -- -- 2 הגבהות
1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- הגבהות מדויקות
213 19 1 1 15 28 29 29 13 6 1 13 31 17 10 מאבקים
108 10 1 1 11 13 10 11 11 4 1 3 17 12 3 ניצחון במאבקים
50 2 -- 1 3 4 9 8 4 -- -- 5 6 5 3 מאבקי גובה
22 1 -- 1 3 1 4 3 3 -- -- 1 1 4 -- ניצחון במאבקי גובה
35 4 1 -- 1 5 4 6 -- 3 -- 2 7 -- 2 דריבלים
28 4 1 -- 1 4 3 5 -- 1 -- 1 6 -- 2 דריבלים מוצלחים
43 6 -- -- 4 11 3 -- 4 2 1 -- 7 3 2 תיקולים
23 3 -- -- 1 5 1 -- 3 2 1 -- 5 1 1 תיקולים מוצלחים
68 2 -- 4 8 7 9 14 1 2 2 6 6 4 3 איבודי כדור
62 5 -- 9 8 4 2 3 11 2 -- 2 7 8 1 חילוצי כדור
14 3 -- -- 2 1 1 3 -- 1 1 -- -- 1 1 ביצוע עבירות
11 2 -- 1 1 2 -- 2 -- -- -- 1 1 -- 1 סחיטת עבירות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים עצמיים
5 -- -- 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- הצלות

בית"ר ירושלים

סה"כ

יאקוב סילבסטר

אנטואן קונט

טל כחילה

בוריס קליימן

אריק סאבו

קלאודמיר פריירה

אופיר קריאף

חן עזרא

איתי שכטר

מיקי סירושטיין

שון גולדברג

אנתוני וראן

מרסל הייסטר

דוד קלטינס

שם השחקן
1053 33 96 96 96 96 96 96 87 93 96 2 8 96 62 דקות
3 -- -- -- -- 1 1 -- -- -- -- -- 1 -- -- שערים
1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- בישולים
2 -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- 1 -- כרטיס צהוב
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- כרטיס אדום
13 -- 1 -- -- 2 1 2 2 2 1 -- 1 1 -- בעיטות
8 -- -- -- -- 1 1 2 1 1 1 -- 1 -- -- בעיטות למסגרת
486 9 50 55 23 47 74 43 20 22 70 1 1 40 31 מסירות
401 7 43 45 14 43 61 32 18 15 62 1 -- 35 25 מסירות מדוייקות
19 1 1 1 -- 3 3 6 1 1 -- -- -- 1 1 מסירות מפתח
12 1 1 1 -- 2 2 3 1 1 -- -- -- -- -- מסירות מפתח מדויקות
2 -- -- -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- הגבהות
2 -- -- -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- הגבהות מדויקות
213 8 17 7 -- 22 22 25 23 32 14 -- 2 19 22 מאבקים
105 2 8 4 -- 12 15 10 8 11 11 -- -- 10 14 ניצחון במאבקים
50 1 6 1 -- 1 8 6 3 8 6 -- -- 4 6 מאבקי גובה
28 -- 2 1 -- 1 6 2 2 2 5 -- -- 2 5 ניצחון במאבקי גובה
33 1 5 -- -- 3 -- 6 4 9 -- -- 1 1 3 דריבלים
20 1 3 -- -- 2 -- 4 3 5 -- -- -- -- 2 דריבלים מוצלחים
43 2 2 3 -- 3 5 8 3 2 2 -- 1 7 5 תיקולים
15 1 1 1 -- 1 2 2 1 -- 1 -- -- 2 3 תיקולים מוצלחים
68 5 6 4 3 5 7 12 7 13 2 -- -- 2 2 איבודי כדור
59 -- 4 7 6 2 9 3 2 1 13 -- -- 8 4 חילוצי כדור
11 -- -- -- -- -- -- 3 -- 1 1 -- 1 3 2 ביצוע עבירות
14 1 1 -- -- 3 2 1 2 2 2 -- -- -- -- סחיטת עבירות
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- שערים עצמיים
4 -- -- -- 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- הצלות

השוואת שחקנים

 

דקות

שערים

בישולים

כרטיס צהוב

כרטיס אדום

בעיטות

בעיטות למסגרת

מסירות

מסירות מדוייקות

מסירות מפתח

מסירות מפתח מדויקות

הגבהות

הגבהות מדויקות

מאבקים

ניצחון במאבקים

מאבקי גובה

ניצחון במאבקי גובה

דריבלים

דריבלים מוצלחים

תיקולים

תיקולים מוצלחים

איבודי כדור

חילוצי כדור

ביצוע עבירות

סחיטת עבירות

שערים עצמיים

הצלות

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

תוצאות